Ylivoimaisesti käytetyin taustamusiikin lähde oli yhä radio: 72 % vastaajista kertoi soittavansa taustamusiikkia radiosta. Erityisen paljon radiota soitetaan takseissa (97 %) ja parturi-kampaamoissa (93 %), ravintolat ja myymälät käyttävät enemmän myös muita taustamusiikin lähteitä.

Teosto ja Olympiakomitea ovat sopineet urheilujärjestöjen ja niiden jäsenyhteisöjen musiikinkäyttöluvista ja korvauksista vuosille 2017 - 2018.

Musiikinkäytön lupamaksut ovat musiikintekijöille maksettavaa korvausta heidän tekemästään työstä.

1. MUSIIKKIA LUODAAN

Musiikintekijä sopii Teoston kanssa tekijänoikeuden valvomisesta ja musiikin käytön korvausten keräämisestä.

2. MUSIIKKIA KÄYTETÄÄN

Musiikin käyttäjät hankkivat luvan musiikin käyttöön.

3. KORVAUKSET KERÄTÄÄN

Musiikin käyttäjiltä kerätään tiedot ja korvaukset musiikin käytöstä.

4. KORVAUKSET TILITETÄÄN

Teosto tilittää korvaukset musiikin tekijöille. Musiikintekijä käyttää rahat elämiseen.