Ehdota Teosto-palkinnon saajaa

Teosto-palkintoehdokkaat asettaa riippumaton esiraati, johon Teoston johtoryhmä kutsuu seitsemän jäsentä. Esiraadin jäsenet ovat kattavasti eri musiikinlajeja tuntevia musiikin ammattilaisia, jotka tekevät koko vuoden ajan perusteellista työtä ehdokkaiden löytämisen, musiikin kuuntelun ja arvioinnin kanssa.

Haluatko varmistaa, että joku teos tai teoskokonaisuus tulee esiraadin tietoon? Jos, niin ehdota mielestäsi palkinnon ansaitsevaa teosta alla olevan linkin takaa avautuvalla lomakkeella.

Palkittavia voivat olla vain teoksen tekijät (säveltäjä, sanoittaja, sovittaja), ei teoksen esittäjä, jos esittäjä on eri kuin tekijä(t). Yleisön antamat ehdotukset ovat lisä esiraadin omaan työhön, ja esiraati huomioi annetut ehdotukset parhaaksi näkemällään tavalla.

EHDOTA EHDOKASTa -lomake

Ehdota ehdokasta -lomake on avoinna ympäri vuoden. Lähetettyihin lomakkeisiin muodostuu niiden lähetyspäivän mukainen aikaleima. Lomakkeilla annettuja ehdotuksia annetaan esiraadille tiedoksi säännöllisin väliajoin, viimeisen kerran heti vuoden vaihtumisen jälkeen.