Tilitysten maksaminen ennakkoon

Teostosta voi hakea ennakkomaksua joulu-tammikuun aikana. 

Teosto voi maksaa tilityksiä ennakkoon musiikintekijöille ja -kustantajille, joiden kahden edeltävän vuoden tilitykset ovat olleet yli 20 000 euroa/vuosi. Ennakkomaksun suuruus voi olla enintään 75 prosenttia edellisen vuoden tilitysten kokonaissummasta.

Voit hakea ennakkomaksua verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella. Päätös ennakon maksamisesta ja sen suuruudesta tehdään aina tapauskohtaisesti. 

Ennakkona maksettu summa vähennetään Teoston maksamista tilityksistä lähtökohtaisesti sen kalenterivuoden aikana, jolloin ennakko on maksettu. Jos yhden kalenterivuoden tilitykset eivät riitä kattamaan koko ennakkona maksettua summaa, ennakkoa vähennetään Teoston maksamista tilityksistä, kunnes se on kokonaisuudessaan katettu.

Huomaathan, että Teoston asiakkuutta ei voi irtisanoa edes osittain ennen kuin ennakko on joko katettu kokonaisuudessaan tilityksistäsi tai olet maksanut ennakon kokonaisuudessaan takaisin.

Kuka voi saada ennakkoa?

Ennakkoa voidaan maksaa Teoston asiakkaana oleville musiikintekijöille ja -kustantajille, joiden kahden edeltävän vuoden tilitykset ovat ylittäneet 20 000 euroa/vuosi. Päätös ennakon maksamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti.

Ennakon maksamiseen vaikuttaa asiakkaalle maksetun tilityksen kehitys ja Teoston arvio tulevista tilityksistä.

Musiikintekijälle maksettavan ennakkosumman määrän arvioinnissa huomioidaan myös mahdollisen kustannussopimuksen vaikutukset tekijän tilitysosuuksiin. Kustannussopimuksen vaikutusten arviointi tehdään aina ennen ennakon myöntämistä, vaikka tekijän teokset eivät olisi ennakon hakemisen hetkellä kustannettuja. 

Ennakkomaksua ei voida myöntää, jos asiakkaalla on ennakon hakemisen aikaan muita tilitykseen kohdistuvia vähennyksiä, kuten kustantajan maksamaa ennakkoa tai saatavia ulosotossa.

Ennakon hakeminen ja maksaminen

Voit hakea ennakkomaksua Teoston verkkosivuilta löytyvällä hakulomakkeella. Emme ota vastaan vapaamuotoisia hakemuksia.

Ennakkomaksun hakuaika on joulu-tammikuu. Myönnetty ennakkomaksu maksetaan yhdessä erässä sille pankkitilille, joka on ilmoitettu Teostolle tilitysten maksamista varten. Maksuajankohta on helmikuu. Ennakkomaksusta pidätetään ennakonpidätys voimassa olevan veroprosenttisi mukaisesti.

Ennakkona maksettu summa vähennetään Teoston maksamista tilityksistä lähtökohtaisesti sen kalenterivuoden aikana, jolloin ennakko on maksettu. Mikäli yhden kalenterivuoden tilitykset eivät riitä kattamaan koko ennakkona maksettua summaa, ennakkoa vähennetään Teoston tilityksistä, kunnes se on kokonaisuudessaan katettu. Ennakon takaisinmaksut vähennetään tilityksistäsi bruttona.

Kun ennakkomaksu on kokonaisuudessaan katettu, mahdollinen ylijäämä maksetaan tasaustilityksenä sen tilityksen maksatuksen yhteydessä, jossa ennakko tulee katetuksi.

Ennakkomaksu ja kustantajien maksamat ennakot

Ennakkomaksua ei voida myöntää, jos asiakkaalla on ennakon hakemisen aikaan muita tilitykseen kohdistuvia vähennyksiä, kuten kustantajan maksamaa ennakkoa tai saatavia ulosotossa.

Jos teet ennakon saamisen jälkeen kustannussopimuksen, joka sisältää ennakkomaksun, kustantaja ei voi alkaa periä maksamaansa ennakkoa tilityksistäsi ennen kuin Teoston maksama tilitysennakko on kokonaisuudessaan katettu. Musiikintekijän tulee informoida kustantajaa asiasta.

Ennakkomaksun verotus

Ennakkomaksusta pidätetään ennakonpidätys voimassa olevan veroprosenttisi mukaisesti. Ennakon takaisinmaksut vähennetään tilityksistäsi bruttona.

Ennakon maksaminen takaisin

Jos haluat maksaa ennakon takaisin ennen kuin se on vähennetty kokonaisuudessaan tilityksistäsi, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai asiakaspalveluumme omateosto@teosto.fi, p. 010 808 118.