Teoston oikeudenomistajien eli säveltäjien, sanoittajien ja musiikkikustantajien asiakassopimus uudistui 18.3.2019. Jatkossa oikeudenomistajat voivat niin halutessaan myöntää  omaan musiikkiinsa käyttölupia myös itse.

Teosto ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat sopineet Teoston ELMU Kiinteä- ja MEKA Kiinteä -musiikinkäyttölupien lippuhintarajaksi 30,00 € vuosille 2019-2020. 

Musiikinkäytön lupamaksut ovat musiikintekijöille maksettavaa korvausta heidän tekemästään työstä.

1. MUSIIKKIA LUODAAN

Musiikintekijä sopii Teoston kanssa tekijänoikeuden valvomisesta ja musiikin käytön korvausten keräämisestä.

2. MUSIIKKIA KÄYTETÄÄN

Musiikin käyttäjät hankkivat luvan musiikin käyttöön.

3. KORVAUKSET KERÄTÄÄN

Musiikin käyttäjiltä kerätään tiedot ja korvaukset musiikin käytöstä.

4. KORVAUKSET TILITETÄÄN

Teosto tilittää korvaukset musiikin tekijöille. Musiikintekijä käyttää rahat elämiseen.