Musiikki näyttämöesityksissä

Draamallisten näyttämöesitysten järjestäjät hakevat näyttämöteosten musiikinkäyttöluvat myös niin kutsuttuun liitemusiikkiin musiikin kustantajilta, kun tietty musiikin käyttöön liittyvä kriteeristö täyttyy. Lupa on haettava ja saatava etukäteen jo produktion suunnitteluvaiheessa.

Teatterit ja muut draamallisia näyttämöesityksiä järjestävät toimijat hakevat musiikin käyttöluvat useimmiten musiikin kustantajilta.

Alkuperäisten suurten oikeuksien teosten eli musikaalien, oopperoiden, operettien ja balettien lisäksi myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikki) koottujen näyttämöteosten musiikinkäyttöluvat on kysyttävä kustantajilta, kun tietty musiikin käyttöön liittyvä kriteeristö täyttyy.

Kriteerien täyttyessä lupa itsehallinnoinnissa olevien teosten käyttöön on kysyttävä ja saatava kustantajalta jo ennen produktion tuotantoa: produktiossa käytettyjen teosten ilmoittaminen Teostolle jälkikäteen ei itsehallinnointitapauksissa ole enää mahdollista.

Musiikkia koskevat kriteerit näyttämö- ja tanssiteatteriteoksissa

Jos näyttämöteos täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, teatterit kysyvät kustantajilta etukäteen luvan myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikki) kootun näyttämöteoksen musiikinkäyttöön.

Jos tanssiteatteriteos täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, teatterit kysyvät etukäteen kustantajilta luvan myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikki) kootun tanssiteatteriteoksen musiikinkäyttöön.

Luvan hankkiminen ulkomaisilta kustantajilta
Kriteerien täyttyessä ulkomaisen kustantajan hallinnoiman musiikin käyttöön on aina kysyttävä lupa kustantajalta, joka määrittelee musiikin käytön hinnan ja muut käyttöehdot tai kieltää musiikin käytön. Teosto ei voi antaa lupaa ulkomaisen kustantajan omistaman musiikin käyttöön tai laskuttaa sen käyttöä, jos yllä mainitut kriteerit täyttyvät.

Luvan hankkiminen kotimaisilta kustantajilta  
Kotimaisten kustantajien omistaman musiikin oikeuksia näyttämöteoksissa hallinnoi
-    kustantaja itse, jos on kyse suurista oikeuksista tai yllä mainitut kriteerit liitemusiikin osalta täyttyvät ja kustantaja on ilmoittanut hallinnoivansa itse musiikin käyttöä näyttämöteoksissa
-    Teosto, jos yllä mainitut kriteerit eivät liitemusiikin osalta täyty tai jos kotimainen kustantaja on valtuuttanut Teoston hoitamaan musiikin käytön hallinnoinnin liitemusiikin osalta.

Listaus kotimaisista kustantajista, jotka hallinnoivat itse näyttämöteokseen liittyvän musiikin oikeuksia löytyy täältä. Jos musiikkiteos, jota teatteri haluaa käyttää on itsehallinnoinnin piirissä, teatteri neuvottelee sen käyttöluvasta ja ehdoista sekä hinnasta suoraan kustantajan kanssa jo produktion suunnitteluvaiheessa. Kustantaja myös laskuttaa teoksen käytön.

Jos yllä mainitut kriteerit musiikin käytöstä eivät täyty, teatteri ilmoittaa jatkossakin kaiken käyttämänsä musiikin Teostoon, joka laskuttaa sen voimassa olevan hinnastonsa mukaan. Samoin toimitaan niiden musiikkiteosten osalta, joiden kotimainen kustantaja ei ole Suomen Musiikkikustantajat ry:n nettisivuilla olevalla itsehallinnointilistalla sekä ns. manus-musiikin (tekijöiden itsensä omistama musiikki) osalta.

Musiikin tekijänoikeus

Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käyttämisestä toisessa taidelajissa. Säveltäjällä, sanoittajalla tai näiden valtuuttamalla kustantajalla on toisin sanoen oikeus päättää siitä, saako heidän omistamaansa teosta käyttää musikaalissa tai koreografisessa tanssiteoksessa. Jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksensa käyttöön, hän voi määritellä teoksen käytön hinnan ja muut käyttöehdot. Oikeudenhaltijalla on myös oikeus kieltää teoksensa käyttö.

Yleisiä toimintaohjeita teattereille
Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
Listaus itsehallinnoivista kustantajista

 

Teoston hallinnoima Musiikki näyttämöesityksissä -lupa
Luvan esittely ja haku
Luvan hinnasto
Musiikkitietojen ilmoituslomake (pdf)

 

Tietoa kustantajille, jotka eivät ole Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäseniä
Tiedote ja itsehallinnoinnin ilmoituslomake

 

Tietoa musiikintekijöille, joilla on kustantamattomia teoksia (ns. manus-tekijät)
Tiedote ja itsehallinnoinnin ilmoituslomake