Siirry sisältöön

Messujärjestäjän vuosilupa

  • Antaa oikeuden esittää taustamusiikkia messutilan yleisissä tiloissa
  • Päätoimisille messujärjestäjille, joiden järjestämissä messutapahtumissa on vähintään 2001 messukävijää/vuosi  
  • Ei kata yksittäisten näytteilleasettajien omalla osastollaan soittamaa musiikkia (vaatii erillisen Tapahtumaluvan). 
  • Hinta määräytyy messutapahtumien vuosittaisen yhteenlasketun kävijämäärän mukaan
  • Maksetaan kerralla vuoden alussa

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Lupa on tarkoitettu päätoimisille tapahtumajärjestäjille, jotka järjestävät messutapahtumia. Luvan voivat hankkia toimijat, joiden järjestämissä messutapahtumissa on vuosittain vähintään 2001 messukävijää.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa taustamusiikin esittämisen messutilan yleisissä ja kaikille yhteisissä tiloissa. Taustamusiikki voi olla elävää tai mekaanista (tallennettua) musiikkia.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hinta määräytyy tapahtumajärjestäjän järjestämien messutapahtumien vuosittaisen yhteenlasketun kävijämäärän mukaan. Luvan voivat hankkia vain ne toimijat, joiden järjestämissä messutapahtumissa on vähintään 2001 messukävijää vuodessa.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme Messujärjestäjän vuosiluvan vuosittain yhdessä erässä.

Messujärjestäjän vuosilupa 2020
Kävijämäärä vuodessa yli 2000
Hinta e/kävijä
0,0397 (3,97 snt)
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Messujärjestäjän vuosilupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan kulloinkin järjestämää sellaista tapahtumaa jonka tarkoitusta, luonnetta tai tosiasiallista sisältöä esitettävä musiikki tukee ja joka sisältää teosten julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”). Tällaisena tapahtumana pidetään esimerkiksi seuraavia tapahtumia: näyttely, messut, markkinat, urheilu- tai liikuntatapahtuma, asiakas- tai henkilöstötilaisuus, koulutus- tai valmennustilaisuus, liikunta- ja tanssinäytös, jääshow, sirkus, taikurishow, muotinäytös. Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen taustamusiikkina Tapahtumassa, joka järjestetään ilmoitetussa vakituisessa esityspaikassa tai jonka Asiakas järjestää muussa esityspaikassa. Lupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina Tapahtuman välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) samassa esitystilassa.

Lupa kattaa myös taustamusiikin satunnaisen julkisen esittämisen elävänä pienimuotoisena esityksenä (esim. pianobaari tai ruokatarjoilun taustamusiikki) edellyttäen, että elävän musiikin esittämisellä on Tapahtumassa ja Asiakkaan toiminnassa toissijainen ja vähäinen merkitys. Käytettävien tallenteiden tulee olla laillisesti valmistettuja luvan tarkoitukseen käytettäviksi

Lupa ei siten kata muuta taustamusiikkia asiakastiloissa elokuvanäytöksiä, teatteri- tai muita draamallisen kokonaisuuden muodostavia näyttämöesityksiä, elävää musiikkia tapahtumassa, mekaanista tanssimusiikkia tai karaokea tapahtumassa. Lupa ei kata konsertteja, musiikin tallentamista, eikä ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle, eikä myöskään mekaanisen musiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän Teoksen.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan messujärjestäjän vuosilupa hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittaman tapahtuman kävijämäärän, tapahtumien lukumäärän, tai muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti. Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Teostolla on oikeus arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset, mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämättiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!