Siirry sisältöön

Taustamusiikki tapahtumassa: Vuosilupa

  • Lisälupa vain niille, joilla on jo Taustamusiikki tapahtumassa: Pienlupa
  • Luvan minimuosto on 20 tapahtumaa vuodessa

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Lupa on tarkoitettu kenelle tahansa tapahtumajärjestäjälle (yritys, yhdistys tai yksityishenkilö), jonka järjestämissä tapahtumissa soitetaan taustamusiikkia ja jolla on jo Taustamusiikki tapahtumassa: Pienlupa, jolle halua ”jatkeen” .

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen tapahtumassa, jossa musiikki ei ole tapahtuman pääasiallinen sisältö, mutta tukee sitä.  Tapahtuma voi olla esimerkiksi näyttely, messut, markkinat, urheilu- tai liikuntatapahtuma, asiakas- tai henkilöstötilaisuus, koulutus- tai valmennustilaisuus, liikunta- ja tanssinäytös, jääshow, sirkus, taikashow tai muotinäytös.

Musiikkia esitetään radiosta, televisiosta tai laillisesta lähteestä hankitulta cd- tai dvd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta.

Lupa kattaa taustamusiikin käytön tapahtumatilassa myös juuri ennen tapahtuman alkua tai sen väliajoilla. Taustamusiikki voi olla elävää tai mekaanista (tallennettua) musiikkia.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Tapahtumien lukumäärä ilmoitetaan luvan ostohetkellä. Ilmoitetut tapahtumat laskutetaan vuoden alussa koko vuodelta. Laskua ei hyvitetä, vaikka lupaa ei käytetä kokonaisuudessaan.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme tämän luvan vuosittain yhdessä erässä. Mahdolliset muutokset vuosittaisiin tapahtumamääriin ilmoitetaan aina kerralla vuoden alussa.

Teosto: Taustamusiikki tapahtumassa -vuosilupa 2020
Tapahtumia vuodessa yli 20
Kuulijamäärä/tapahtuma Hinta e/tapahtuma
1–200 6,41
201-2000 9,83
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

Gramex: Äänitemusiikki tapahtumassa 2020
Kuulijamäärä/tapahtuma Hinta e/tapahtuma
1–200 27,09
201-2000 54,15
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Taustamusiikki tapahtumassa -vuosilupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina Asiakkaan järjestämässä tapahtumassa (kuten näyttely, messut, markkinat, urheilu- tai liikuntatapahtuma, asiakas- tai henkilöstötilaisuus, koulutus- tai valmennustilaisuus). Lupa on käyttöyhteyskohtainen. Luvan piiriin kuuluvien tapahtumien lukumäärät ja niiden kävijämäärät ilmoitetaan ja hinnoitellaan erikseen.

Lupa kattaa myös taustamusiikin satunnaisen julkisen esittämisen elävänä pienimuotoisena esityksenä (esim. pianobaari tai ruokatarjoilun taustamusiikki) edellyttäen, että elävän musiikin esittämisellä on esitystilanteessa ja Asiakkaan toiminnassa toissijainen ja vähäinen merkitys. Lupa kattaa lisäksi esitystilanteita mahdollisesti edeltävän mekaanisen musiikin välittämisen yleisölle edellä mainitun toiminnan yhteydessä (esim. sisäverkossa), jos välittäminen tapahtuu Asiakkaan toimesta.

Lupa ei siten kata muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa. Lupa ei myöskään kata konsertteja, elävän musiikin tai mekaanisen tanssimusiikin tai karaoken tapahtumia, musiikkia näytöksessä tai elokuva- tai näyttämöesityksessä, musiikin tallentamista, ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle, eikä myöskään mekaanisen musiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän Teoksen. Mikäli tapahtuman järjestää edellä ilmoitetussa vakituisessa tapahtumapaikassa kolmas osapuoli, vastaa tämä Asiakkaan ohella tapahtumasta maksettavasta korvauksesta.

Luvasta maksettava korvaus määräytyy taustamusiikkia tapahtumissa koskevan hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittaman tapahtuman kävijämäärän, tapahtumien lukumäärän, tai muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti. Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.

Gramexin luvan sopimusehdot

Tapahtumalupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan järjestämää sellaista kertaluonteista ja yksittäistä tapahtumaa (tapahtuma voi olla useampipäiväinen), joka sisältää Teosten ja/ tai äänitteiden julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”). Asiakkaan järjestä- mänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa. Tapahtumalla on aina erikseen Teostolle ilmoitettu alkuajankohta ja loppuajankohta sekä esityspaikka.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Asiakkaan järjestämissä Tapahtumissa, jotka järjestetään Asiakkaan ilmoittamana ajankohtana Asiakkaan ilmoittamassa esityspaikassa.

Tapahtumat voivat olla luonteeltaan
a) elävää musiikkia
b) äänitemusiikkia
c) konsertti tai festivaali
d) taustamusiikkia tapahtumassa.

Lupa oikeuttaa Asiakkaan järjestämään Tapahtumia toistaiseksi (luvan voimassaolon ajan).

Lupa kattaa myös Asiakkaan oikeuden:
(i) tallentaa Teoksia käytettäväksi Tapahtumassa; ja
(ii) käyttää yksityiseen käyttöön tarkoitettuja Teosten tallenteita Tapahtumassa.

Gramex myöntää lisäksi tällä luvalla asiakkaalle edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta ei-yksinomaisen oikeuden:
(i) tallentaa äänitteitä käytettäväksi Tapahtumassa; ja
(ii) käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä Tapahtumassa.
Lupa kattaa vain laillisesta lähteestä peräisin olevien Teosten ja äänitteiden käytön.
Tämä lupa on samalla sopimus Gramexille maksettavasta, tekijänoikeuslain 47 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta esittäville taiteilijoille ja äänitteen tuottajille äänitteiden julkisesta esittämisestä Asiakkaan järjestämissä Tapahtumissa. Lupa ei kuitenkaan kata kuvallisten musiikkitallenteiden (musiikkivideot) esittämistä. Tähän tarkoitukseen on hankittava erillinen lupa Gramexilta.
Lupa ei kata Tapahtumassa esitettävän musiikin tallentamista. Lupa ei myöskään kata äänitemusiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän teoksen. Edellä mainittuihin tarkoituksiin on hankittava erillinen lupa.
Lupa ei oikeuta käyttämään teoksia tai äänitteitä teoksen tekijöiden tai esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. Kukin osapuoli voi irtisanoa luvan kirjallisesti käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman Teoston ja Gramexin kirjallista suostumusta. Tämä sopimus korvaa mahdollisen aiemman sopimuksen tekijänoikeuslain 47 §:ssä tarkoitetun korvauksen maksamisesta Gramexin kanssa.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Tapahtumaan sovellettavan hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittamien Tapahtuman tyypin, Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia Teostolla on oikeus
a. arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle ja Gramexille maksettavat tekijänoikeuskorvaukset ja laskuttaa Asiakasta arvion perusteella (arviolasku), ja
b. lisäksi laskuttaa Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan Tapahtumaan sovellettavan hinnaston mukaisesti määräytyvä laiminlyöntimaksu joko Asiakkaan musiikin käyttöä koskevan laskun tai arviolaskun yhteydessä tai erillisenä eränä.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston myöntämien käyttöoikeuksien osalta Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:
1. käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!