Skip to content
konsertti kuoro

Anmäl uppträdanden

Det lönar sig att rapportera låtlistor.

Spelar du i ett band eller en orkester? Framför du dina egna låtar? Är du en DJ eller solist som framför musik som gjorts av andra? Det lönas sig att anmäla alla dina offentliga spelningar och konserter till Teosto.

Gör anmälningar om dina framföranden i vår webbtjänst eller via Keikkamobiili, så betalar vi ersättningar till de ursprungliga upphovsmännen. Ersättningarna debiteras evenemangsarrangörerna.

För att få de pengar du har rätt till måste du anmäla alla dina offentliga spelningar och konserter till Teosto.

Man rapporterar in både sina egna låtar och coverlåtar.

HUR GÖR JAG ANMÄLNINGAR?

Du kan göra verkanmälningar antingen via Teostos webbtjänst eller Keikkamobiili. För anmälningar behöver du artisternas webbtjänstkoder som har kopplats till det band eller den artist, vars framföranden du vill anmäla. Samma koder kan användas i webbtjänsten och i Keikkamobiili.

Om du redan har koder till upphovsmännens webbtjänst och även vill göra musikrapporter, kontakta vår kundtjänst (omateosto@teosto.fi) så får du behörighet även till artisternas webbtjänst och Keikkamobiili.

Logga in:

Artisternas webbtjänst

Ladda ner Keikkamobiili via GooglePlay
Ladda ner Keikkamobiili via iTunes

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!