4,5 miljoner euro till Teostos kunder i marsavräkningen

Den första avräkningen 2018 betalas ut till Teostos kunder den 22 mars 2018. Avräkningen innehåller ersättningar både till Teostos inhemska och utländska rättsinnehavare. I avräkningen betalas ersättningar för följande områden och perioder:


Klicka på bilden för att se en större bild

*I korrigeringsavräkningen betalas bl.a. ersättningar som influtit för saknade verkanmälningar i tidigare avräkningar samt korrigeringar som gjorts till följd av lösta dispyter och reklamationer.
 

Ersättningar som betalas i avräkningen

Avräkningsområde
Ersättningssumma
Yle radio
1,27 M€
Kommersiell radio
0,78 M€
Bakgrundsmusik, radio
1,19 M€
Avräkningar från utlandet
0,48 M€
NMP online-ersättningar
0,59 M€
**Saknade verkanmälningar
0,13 M€
**Lösta dispyter
0,09 M€
AVRÄKNING TOTALT
4,54 M€

** ”saknade verkanmälningar” och ”lösta dispyter” korrigerar situationen för tidigare avräkningar. De ersättningar som har betalts inom dessa områden kan ha utelämnats från tidigare avräkningar på grund av bristfällig verkdokumentation och ersättningarna finns med i avräkningen nu då uppgifterna är i skick. 

Att observera i marsavräkningen

Onlineavräkningen som behandlas via NMP* innehåller ersättningar för digitala musiktjänster för följande perioder:

 • Spotify: 06 (Premium), 08–10, 2017
 • YouTube: Q3/2017
 • iTunes: Q2–Q3 / 2017
 • Tidal: Q1–Q2 / 2017
 • Beatport: Q1/2017
 • Google Play: Q3/2016
 • Microsoft Xbox: Q3/2017

*Faktureringen och handläggningen av internationella online-musiktjänster som licensieras av Teosto sköts av Network of Music Partners A/S, dvs. NMP. NMP är ett gemensamt företag som ägs av NCB och engelska PRS for Music. 

Det minsta belopp som utbetalas i en avräkning är 25 euro. Om det influtna beloppet från avräkningen är mindre än så, utbetalas beloppet till ditt konto när gränsen på 25 euro har uppnåtts. Summan utbetalas i samband med följande avräkning. När en momspliktig förläggare erhåller utbetalning av Teosto ingår momsen i det utbetalda beloppet.

Preliminära avräkningsuppgifter i webbtjänsten redan innan avräkningen

Vi tidigarelagde visandet av uppgifterna för marsavräkningen 2018. I fortsättningen visas avräkningsuppgifterna på webbtjänsten redan cirka 10 dagar innan utbetalningsdagen. 

Observera att det är frågan om preliminära siffror om avräkningen som kan ändras innan utbetalningsdatumet. Siffrorna innehåller heller inte NMP:s Online- eller NCB:s Offline-ersättningar utan ersättningarna för dessa områden syns först i samband med de slutliga utbetalningsuppgifterna.

Innehåll i musikanvändningsområden i marsavräkningen

Avräkningsområde
Framförandeområde
Övrigt
RADIO
 
 
Yles rikstäckande radiokanaler
Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YLEX, Radio Extrem, Radio Vega, Yle Yöradio, Ylen Klassinen
Innehåller ersättningar för internetradio.
Yles landskapsradiokanaler
YLE Landskapsradio (sändningar på finska, svenska och samiska)
Innehåller ersättningar för internetradio.
Kommersiella radiokanaler
Var och en för sig: Radio Nova, City-radior (SBS), Radio Rock, Radio Aalto, Radio Dei, SuomiPOP, NRJ Energy, Iskelmä (SBS), Voice, Radio MetroFM, Groove FM, Radio Pori, NRJ Nostalgia, Loop, Helmiradio, små kommersiella radiokanaler
Innehåller ersättningar för internetradio.
BAKGRUNDSMUSIK
Bakgrundsmusik, radio
Radioområdets rapporter som använts i delningen av bakgrundsmusikavräkningen (se listan nedan)

Bakgrundsmusik, radio

 • Restauranger, mekanisk bakgrund
 • Kundlokaler
 • Skönhets- och hälsovårdstjänster
 • Taxibilar
 • Restauranger, mekanisk musik och karaoke
 • Inkvarteringslokaler
 • Musikautomater
 • Personalmusik
 • Bussar och tåg

Något som inte stämmer i avräkningen?

Om du upptäcker brister eller något som inte stämmer i din avräkning, meddela oss detta via Anmärkningar i webbtjänsten senast 30.4.2018. Vi hanterar anmärkningarna på avräkningen så snart som möjligt, i den ordning de har inkommit.

Observera att i början av 2018 har lagt till en ny del i webbtjänsten för rättsinnehavare där du hittar information om oidentifierade verk som emellertid har haft framföranden i Finland. Du hittar listan i fortsättningen i sidofältet i webbtjänstens del ”Verk” under ”Oidentifierade verk”.

Om du hittar dina egna verk på listan så betyder det att alla rättsinnehavaruppgifter för verket inte är korrekta. I sådana fall ska du följa anvisningarna i webbtjänsten och kontakta Teosto.

Lämna enverkanmälning direkt när verket är färdigt

Kom ihåg att vi endast kan betala ut ersättning för verk som vi har fått en verkanmälning om i god tid före avräkningen. Vänligen gör en verkanmälning alltid så fort som möjligt i samband med att verket görs. Detta säkerställer att verket finns i våra databaser och att den även går att hitta till inriktningar av rapporter för musikanvändning genast från början. Därmed minskar behovet att korrigera avräkningar och göra reklamationer.