Anmärkningar gällande avräkning

Om du har fått ersättning för framförande från Teosto och upptäcker brister i din avräkning ska du begära en kontroll eller korrigering av din avräkning inom den tidsfrist som anges i brevet om avräkningen.

Anmärkningen ska göras under ”Huomautukset” (Anmärkningar) i webbtjänsten. Du kan logga in i webbtjänsten på adressen teosto.fi/verkkoasiointi.  

Obs! Om du inte fått ersättning för framförande på grund av att du inte har gjort en verkanmälning för ditt verk eller att din anmälning inte har kommit in till oss inom utsatt tid, behandlar vi inte anmärkningen och gör ingen avräkning i efterhand. Gör därför en verkanmälning senast i detta skede, så att du får ersättningar för kommande framföranden!

Om du har frågor betjänar vår kundtjänst på telefonnummer 010 808 118*.

*Samtal till ett 01080-servicenummer kostar 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min från inhemska fasta telefoner och 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/min från mobiltelefoner.