Avlägsnande av rättighetskategorier eller geografiska områden från Teostos förvaltning

Teostos klientavtalet gör det möjligt för en upphovsman som gett Teosto förvaltningsfullmakt att, om hen så önskar, avlägsna rättighetskategorier från Teostos förvaltning och begränsa den fullmakt hen  gett till Teosto så att den berör bara vissa geografiska områden.  De rättigheter Teosto förvaltar har i klientavtalet delats in i rättighetskategorier. Avlägsnanden är möjliga inom dessa kategorier.

Klicka på bilden för att se en större bild
 

Avlägsnande av rättigheter eller geografiska områden gäller samtliga verk som för respektive tillfälle omfattas av klientavtalet. Efter avlägsnandet ska Teosto inte samla eller betala ersättningar för användning av musiken i rättighetskategorin i fråga för det valda geografiska området. Avlägsnande av rättigheter eller geografiska områden förutsätter att klienten inte har några obetalda fordringar till Teosto. 

Upphovsmannen ska dock observera att avlägsnandet av rättighetskategorier eller geografiska områden kan förutsätta samtycken från rättsinnehavare med rättigheter gällande upphovsmannens verk, såsom gemensamma verks andra upphovsmän eller verkens förläggare. 

Ändringar som anmäls till Teosto träder i kraft två gånger om året: ändringar som anmäls 1.1.–30.6. träder i kraft 30.6. Ändringar som anmäls 1.7.–31.12. träder i kraft 31.12.