Beviljande av användningsrätt för användning av musik i enskilda situationer

Teostos rättsinnehavare (kompositör, textförfattare, förläggare) kan själv bevilja tillstånd för användning av sin musik i enskilda situationer. Hit hör till exempel en enskild konsert, ett enskilt tv-program eller annat framträdande.

Användningsrätt kan endast beviljas om alla kompositörer, textförfattare och förläggare till verken som ska användas ger sitt samtycke. Teosto behöver en skriftlig bekräftelse över alla rättsinnehavares samtycke. Att enbart låta bli att anmäla ett verk innebär inte att verket inte omfattas av Teostos mandat.

När rättsinnehavaren själv beviljar tillstånd för användning av sin musik i bestämda situationer kommer han eller honöverens om användningsersättningen för verket med den aktör som använder musiken och fakturerar ersättningen själv. Beviljandet av användningsrätt gäller rättighet till framförande, lagring och/eller synkronisering av verket eller någon av dessa rättigheter.

Rätten till beviljande av användningsrätt gäller endast rättsinnehavare som är kunder hos Teosto. Användningsrätt kan inte beviljas för sådana verk vars rättsinnehavare är kunder hos andra upphovsrättsorganisationer, om inte dessa upphovsrättsorganisationers klientavtal tillåter att enskilda användningsrättigheter beviljas utanför mandatet.

Licens som beviljats för en enskild användningssituation gäller för den angivna tiden. Verket eller verken förvaltas i övriga hänseenden fortsättningsvis av Teosto. 

När rättsinnehavaren själv beviljar licens för användning av sin musik licenserar Teosto eller NCB inte användningen av musiken, samlar inte in och avräknar inte heller till verkets rättsinnehavare ersättningar gällande rättigheter som har överförts till självförvaltning.