Fullständigt undantagande av verk från Teostos förvaltning

Rättsinnehavare (kompositör, textförfattare, förläggare) till ett verk kan helt överföra ett verk från Teostos förvaltning till självförvaltning. Då kommer rättsinnehavaren själv överens om användningsersättningen för verket med den aktör som använder musiken och fakturerar ersättningen själv. Undantagandet gäller rättigheterna att framföra, lagra och synkronisera verk.

Ett verk kan överföras till självförvaltning om verkets alla kompositörer, textförfattare och förläggare samtycker till det. Vi behöver en skriftlig bekräftelse över alla rättsinnehavares samtycke. Att enbart låta bli att anmäla ett verk innebär inte att verket inte omfattas av Teostos mandat. Lämna in anmälan senast 30 dagar före det datum då du önskar att självförvaltningen ska börja.

Rätten till självförvaltning gäller endast rättsinnehavare som är kunder hos Teosto. Verk kan inte överföras till självförvaltning om det bland rättsinnehavarna finns upphovsmän eller förläggare som hör till andra upphovsrättsorganisationer om dessa upphovsrättsorganisationers klientavtal inte tillåter att enskilda verk undantas från organisationens förvaltning.

Anmälan om självförvaltning ska lämnas särskilt för det ursprungliga verkets del och särskilt för alla versioner av verket som du önskar undanta för självförvaltning.

Självförvaltningen för ett verk gäller tillsvidare. Det är emellertid möjligt att återföra verket till Teostos förvaltning. Återföringen förutsätter samtycke av verkets alla kompositörer, textförfattare och förläggare och att en skriftlig bekräftelse lämnas till Teosto.

När ett verk har överförts till självförvaltning licenserar Teosto eller NCB inte det undantagna verket, samlar inte in och avräknar inga ersättningar för verket från Finland eller utlandet till verkets rättsinnehavare.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta vår kundtjänt: omateosto@teosto.fi, tel. 010 808 118