Information om coronasituationens inverkan på våra kunder

Den finska musikbranchen lider betydligt av den rådande coronasituationen och begränsningarna att sammanträda. Vi vill stöda våra kunder och hela musikbranchen i den svåra situationen.

Den finska regeringen har lanserat flera åtgärder för att begränsa coronaviruset från att sprida. Åtgärder som vidtagits har varit att stänga skolor och restauranger, samt begränsningar för folk att sammanträda. 

Åtgärderna påverkar inte Teostos basverksamhet. Vår kundservice betjänar under normala öppethållningstider, du når oss via telefon, e-post samt Chat via vår webtjänst. Vi jobbar distant, men vid behov av att lämna post el. annat material kan du vända dig till foajén vid Kampin huippu Teostos kontaktinformation

Avräkningarna till våra upphovsmän sköts normalt. I Mars avräknade vi 8,5 miljoner euro åt kompositörer, textförfattare, arrangörer samt förlag. Avräkningen i Juni kommer att betalas 11.6.2020. Koronaviruset påverkar inte ifrågavarande avräkningar då de omfattar intäkter från förra året.  

Utöver det har vi anpassat vår verksamhet enligt följande: 

  • Licensen för Offentliga framträdanden har utökats så att den även innefattar streaming när det är gratis för allmänheten.
  • Betalda licenser kan ändras eller fakturering kan avbrytas ifall evenemangen har annullerats. Vid behov kan vi också förlänga betalningstider: Läs mera
  • Vi har försnabbat och förenklat ansökan av förskottsavräkningar. Upphovsmän som är anslutna till Teosto kan ansöka om förskottsavräkning enkelt per e-post. Läs mera angående ansökan om förskottsavräkningar (på Finska).
  • Alla kommande sammanträffar och det planerade årsmötet i Maj har annullerats tillsvidare. Årsmötet ordnas senare vid ett lämpligare tillfälle. Nya datum kommer att informeras skillt.

Staten har även publiserat flera åtgärder för att stöda företag och aktörer. Läs mera om statens åtgärder under coronakrisen.