Information om coronasituationens inverkan på våra kunder

Den finska musikbranchen lider betydligt av den rådande coronasituationen och begränsningarna att sammanträda. Vi vill stöda våra kunder och hela musikbranchen i den svåra situationen.

Den finska regeringen har lanserat flera åtgärder för att begränsa coronaviruset från att sprida. Åtgärderna påverkar inte Teostos basverksamhet. Vår kundservice betjänar under normala öppethållningstider, du når oss via telefon, e-post samt Chat via vår webtjänst. Vi jobbar delvis på distant, men vid behov av att lämna post el. annat material kan du vända dig till foajén vid Kampin huippu Teostos kontaktinformation

Avräkningarna till våra upphovsmän sköts normalt. I Juni avräknade vi 26,3 miljoner euro åt kompositörer, textförfattare, arrangörer samt förlag.  Koronaviruset påverkar inte ifrågavarande avräkningar då de omfattar intäkter från förra året.  

Utöver det har vi anpassat vår verksamhet enligt följande: 

  • Licensen för Offentliga framträdanden har utökats så att den även innefattar streaming när det är gratis för allmänheten. Denna policy slutar den 31 juli. Från början av augusti behöver streaming också licensen.
  • Betalda licenser kan ändras eller fakturering kan avbrytas ifall evenemangen har annullerats. Vid behov kan vi också förlänga betalningstider: Läs mera
  • Vi har försnabbat och förenklat ansökan av förskottsavräkningar. Upphovsmän som är anslutna till Teosto kan ansöka om förskottsavräkning enkelt per e-post. Läs mera angående ansökan om förskottsavräkningar (på Finska).
  • Alla kommande sammanträffar och det planerade årsmötet i Maj har annullerats tillsvidare. Årsmötet kommer att  ordnas den 12.8.

Staten har även publiserat flera åtgärder för att stöda företag och aktörer. Läs mera om statens åtgärder under coronakrisen.