Musik på YouTube

Jag gör en video, relaterad till mitt arbete eller till kommersiellt bruk, som innehåller musik. Behöver jag en licens? 

Ja. När en video som innehåller musik publiceras av till exempel ett företag, en förening eller en läroanstalt krävs alltid en separat licens för att använda musiken i videon. Om videon är nyhetsliknande, alltså till exempel från ett evenemang eller en uppvisning, får du licensen från Teosto.

Om ett företag eller en gemenskap använder musik i en reklam, film eller annan video relaterad till förtjänst och som publiceras på YouTube, måste man be om ett tillstånd av musikförläggaren.

Om du använder musik publicerad digitalt eller på skiva (så kallad inspelningsmusik) i en video som du publicerar på YouTube behöver du också tillstånd från utgivaren av inspelningen, som i de flesta fall är ett skivbolag.  

Jag är en privatperson och vill publicera en YouTube-video med musik. Behöver jag en licens? 

Du behöver inget separat tillstånd för att använda musik. Avtalet mellan Teosto och YouTube ger dig tillstånd från musikskaparna och förläggarna att använda musiken. YouTube och Teosto sköter också om ersättningarna som hör till musikskaparna och förläggarna. 

Men om utgivaren av inspelningen inte tillåter användningen av inspelningen kan YouTube ändå blockera videon, även om tillståndet från musikskaparna och förläggarna är i ordning.

Hur får jag upphovsrättsersättning för min musik på YouTube? 

Ersättningar betalas enligt det avtal som Teosto och YouTube har ingått. Villkoren är att: 

  • YouTubes system för innehållsproduktion, Content ID, identifierar musikverket i de videor som laddats upp på YouTube 
  • Content ID associerar musikverket med referensfilen som YouTube Music Partner laddat upp 
  • Teosto identifierar musikverket i de musikrapporter som YouTube skickar