Oidentifierade musikverk

Teosto avräknar ersättningar som inflyter för musikverk med bristfälliga uppgifter om upphovsman. Teosto har fått anmälningar om framförande av sådana verk men alla deras upphovsmän (t.ex. tonsättare, textförfattare) har inte identifierats. Nedan finns en lista på verk med ersättningar som influtit från år 2016. Det har inte varit möjligt att betala Teostos ersättningar helt.

Läsanvisningar för listan:

• De verk som har markerats helt med svart kan sakna verkanmälning.
• De andelar som har markerats med grönt är andelar för oidentifierade upphovsmän och att avräkna dem har varit omöjligt.

Om du hittar dina verk på listan, gör så här:

Logga in på Teosto webbtjänst och gör verkanmälning om verket. Om du inte är Teostos kund, skicka oss ett e-postmeddelande där du lämnar uppgifter om det verk som du känner till (verknummer, verkets namn) och berättar vad din roll är som verkets upphovsman. Vår e-postadress är omateosto@teosto.fi 

ÖPPNA LISTAN PÅ OIDENTIFIERADE VERK >>