Teosto - organisation för musikens upphovsmän

Teosto representerar 33 000 inhemska och nästan tre miljoner utländska kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Vi samlar in och betalar ersättningar för offentligt framförande och inspelning av musik av upphovsmän som vi representerar såväl i Finland som utomlands.

Företag som använder musik via Teosto får de tillstånd de behöver för musikanvändningen centralt från samma plats, och man behöver inte be om tillstånd för användning av musik separat från varje upphovsman.

BLI UPPHOVSMANS - ELLER FÖRLÄGGARKUND HOS TEOSTO

Det lönar sig att bli kund hos Teosto om du är upphovsman och dina verk framförs offentligt.

När du är kund hos Teosto beviljar vi för din räkning tillstånd att använda din musik, samlar in framförandeersättningar för musik från företag och samfund som använder musiken och betalar ut ersättningar till dig.

Som vår kund får du ersättningar då din musik framförs offentligt – även då du själv framför den.

Anslutningsavgiften är 100 euro (+ moms 24 %), totalt 124 euro. Avgiften betalas i samband med att man blir medlem. Att bli kund orsakar inga andra avgifter. Ingå i samband med anslutningen ett webbtjänstavtal så att du kan göra verkanmälningar och anmälningar om framföranden och se dina avräkningar.

Om du är under 18 år behövs både ett kundavtal och ett webbtjänstavtal med underskrift av dina vårdnadshavare.

Vid identifiering och uppnående av rättsinnehavare följer Teosto procedurer som rekommenderas av CISAC, den internationella samorganisationen för kollektiva förvaltningsorganisationer. Teosto söker i första skedet från ICE-databasen information om rättsinnehavare av verk, som ingår i musikanvändningsrapporter. Ifall verkets rättsinnehavare inte genast kan identifieras, skaffas ytterligare information genom det internationella CIS-Net-databasnätverket. Kollektiva förvaltningsorganisationer som tillhör nätverket sänder regelbundet och minst en gång per år till varandra för kännedom information om oidentifierade verk, varav organisationerna har möjlighet att identifiera verk tillhörande de rättsinnehavare som de representerar. Identifierade verken registreras i den kollektiva förvaltningsorganisationens datasystem som sänt informationen. Ersättningar, som tillhör ett identifierat verk, utbetalas till rättsinnehavaren genom den kollektiva förvaltningsorganisation som representerar hen.

LÄS MER:

De rättigheter som Teosto förvaltar är delad i kategorier
Avlägsnande av rättighetskategorier eller geografiska områden från Teostos förvaltning 
Geografiska områden 
Beviljande av tillstånd till icke-kommersiellt bruk av verk 
Avräknings- och fördelningsregler (pdf)

BILAGOR TILL TEOSTOS KLIENTAVTAL:

Avlägsnande av rättigheter eller geografiska områden (pdf) 
Minderårig kund (pdf)

Upplåtelse av rättigheter eller geografiska områden (pdf) 
Minderårig kund (pdf)