Teostos klientavtal för rättsinnehavare förnyades 18.3.

Det nya klientavtalet ger kompositörer, textförfattare och förläggare mer flexibilitet i förvaltningen av upphovsrättigheter. Vårt mål är att utveckla Teostos verksamhet och tjänster så att de motsvarar våra kunders och marknadens föränderliga behov och att göra klientavtalet mer flexibelt är det första steget i riktning mot denna utveckling.

Det nya avtalet för med sig mer flexibilitet i förvaltningen av upphovsrättigheter

Framöver kan kompositörer, textförfattare och förläggare mer flexibelt än tidigare avtala om användningen av sin musik och samtidigt också vara kund hos Teosto. Efter förnyelsen av klientavtalet är det möjligt att: 

 1. helt undanta ett eller flera verk från Teostos förvaltning och
 2. själv bevilja användningsrättigheter för enskilda verk och enskilda användningssituationer

Samtidigt har Teostos styrelse beslutat om vissa uppdateringar i avtalet.

Följande punkter i klientavtalet har ändrats:

 • 1 §: Förutsättningarna för anslutning
 • 2 §: Rättigheter som upplåtes åt Teosto 
 • 3 a §: Komplettering av de till Teosto upplåtna rättigheterna eller komplettering av upplåtelsens utsträckning 
 • 3 b §: Användningslicens för enskilda fall (ny avtalspunkt)
 • 4 §: Stora rättigheter
 • 5 §: Nyttjande av verk i samband med reklamer 
 • 7 §: Verk
 • 9 §: Avräkning av ersättningar till klienten
 • 12 §: Den anslutna förläggarens skyldigheter
 • 13 §: Inlämning av verkuppgifter
 • 14 §: Rättsliga åtgärder
 • 16 §: Förbrytelser mot avtal
 • 17 §: Ändringar av avtalet 
 • 18 §: Behandling av personuppgifter
 • 19 b §: Undantag av verk från klientavtal (helt ny avtalspunkt)


Det förnyade avtalet träder automatiskt i kraft den 18 mars

Förnyelsen av klientavtalet förutsätter inte åtgärder av våra kunder utan det förnyade avtalet träder automatiskt i kraft den 18 mars. De flexibla möjligheterna som klientavtalet medför måste inte tillämpas utan du kan, om du vill, fortsätta din kundrelation hos Teosto på samma sätt som hittills.

Om du inte godkänner det förnyade klientavtalet kan du säga upp det genom att före den 30 juni 2019 skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till Teosto per post till adressen Urho Kekkonens gata 2 C, 00100 Helsingfors eller per e-post till adressen omateosto@teosto.fi.

Handlingsmodell som utvecklas

I början, dvs. under våren 2019, ska anmälan om självförvaltning lämnas skriftligen till Teosto på en formbunden blankett. Från och med sommaren 2019 kan du förvalta dina egna upphovsrättigheter i Teostos webbtjänst.

I den första etappen har vi tagit fram blanketter och anvisningar för sådana områden för musikanvändning för vilka vi har fastställt att efterfrågan på självförvaltning är som störst. För tillfället finns det formbundna blanketter för beviljande av användningsrätt för evenemang med levande musik och för av-produktioner (bl.a. tv-program, reklamer, filmer).

Om du själv vill bevilja licens för användning av din musik på andra områden än live och av ska du kontakta vår kundtjänst: omateosto@teosto.fi, tfn 010 808 118.