Teostos kunder betalas 5,9 miljoner euro i septemberavräkning

Septemberavräkningen betalas 21.9. Avräkningens totala belopp är 5,9 miljoner euro, varav 3,3 miljoner euro betalas till våra kunder i Finland och 2,6 miljoner euro till våra utländska kunder.

I septemberavräkningen betalas

 • Ersättning för musikspelning på kommersiella och Yles radiokanaler under 1.1–31.3.2017
 • Utjämningsavräkning för spelning i radio under 2016 på kommersiella och Yles radiokanaler
 • Ersättning för framförande från utlandet som har betalats till Teosto senast 30.6.2017
 • Online-ersättningar som NMP debiterat
 • Ersättningar för bakgrundsmusik som betalas utifrån radiorapporter. I september betalas framföranden som rapporterats under 1.1 – 31.3.2017 
 • Korrigeringsavräkningar för tiden 09 / 2015 – 06 / 2017. I korrigeringsavräkningen betalas bl.a. ersättningar som influtit för saknade verkanmälningar i tidigare avräkningar samt korrigeringar som gjorts till följd av lösta dispyter och reklamationer. 

Ersättningar som betalas i september:

Avräknings område

Euro

Justerad avräkning 

1 242 167 €

Yle radiokanaler 

1 179 209 €

Bakgrundsmusik, Radio

1 149 366 €

Kommersiella radiokanaler 

764 502 €

Utländska avräkningar 

708 108 €

NMP online avräkning

530 151 €

Lösta dispyter 

115 867 €

Saknade verkanmälan*

113 070 €

Avräkningskorrigering *

56 845 €

Vidaresändning av kabel- och satellitkanaler till subförläggare 50 645 €

TOTAL

5 909 930 €

* Avräkningarna syns i webbtjänsten för de ursprungliga avräkningsområdena

Nyheter i septemberavräkningen

Utjämningsavräkning relaterad till snabbare radioavräkning

I september införde vi en snabbare avräkning inom radioområdet, och har sedan dess betalat radioersättningar i samband med varje avräkning.

För att avräkningen skulle kunna göras snabbare gjorde vi en förhandsuppskattning om storleken på beloppet som ska redovisas på radioområdet och betalade ersättningar baserat på denna uppskattning. Dessutom förberedde vi oss på att göra en s.k. utjämningsavräkning ifall det uppskattade beloppet visar sig vara för lågt och pengar inte redovisas.

Grunden för att göra en separat utjämningsavräkning är ett tillräckligt belopp att redovisa inom ett enskilt område i relation till utjämningsavräkningens kostnader och ett tillräckligt genomslag per verk.

Faktureringar och avräkningar från radioområdet under 2016 är nu kända, och utifrån denna information gör vi en utjämningsavräkning i samband med avräkningen i september 2017.

Utjämningsavräkningen betalas för följande radiokanaler: Yle Radio 1, YleX, Radio Nova, NRJ Energy, Iskelmä + partner, City-radior, Radio Rock, Radio Aalto, SuomiPOP och Loop.

De belopp som betalas i utjämningsavräkningen visas i webbtjänsten som sina egna, kanalspecifika avräkningsområden med ursprungliga uppgifter om framförande. Kanaler som inte ingår i utjämningsavräkningen som betalas nu, men för vilka avräkningen har varit för stor eller för liten, överförs till nästa års uppskattning.

Snabbare avräkning av ersättningar för bakgrundsmusik som betalas enligt spelning i radio

Ersättningar för bakgrundsmusik som betalas enligt spelning i radio redovisas i samband med varannan Teosto-avräkning från och med avräkningen i september 2017. I september redovisas ersättningar enligt uppskattning för ett årskvartal baserat på radioområdets rapporter för Q172017, uppskattade fakturerade belopp och resultaten från undersökningen om musikanvändning.

I fortsättningen betalar vi alltså våra kunder både radioersättningar och avräkningar som betalas baserat på spelning i radio fyra gånger om året, i samband med varje Teosto-avräkning. Övriga ersättningar för bakgrundsmusik, som ersättningar baserade på konsertområdets rapportering och rapportering av levande musik, redovisas tills vidare en gång om året, i samband med juniavräkningen.

Nytt avräkningsområde: Helmiradio

Helmiradio redovisas i september för första gången som ett eget avräkningsområde. Förra året ingick Helmiradio för första gången i avräkningen för kommersiell radio och Helmiradios ersättningar betalades tidigare inom avräkningsområdet ”Övriga kommersiella radiokanaler”.  

Innehållet av avräkningsområde

Avräkningsområde Framförandeområde Övrigt
RADIO    
Yles rikstäckande radiokanaler  Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YLEX, Radio Extrem, Radio Vega, Yle Yöradio, Ylen Klassinen  Innehåller ersättningar för internetradio. 
Yles landskapsradiokanaler  Yles landskapsradiokanaler (sändningar på finska, svenska och samiska) Innehåller ersättningar för internetradio. 
Kommersiella radiokanaler  Var och en för sig: Radio Nova, City-radiot (Bauer), Radio Rock, Radio Aalto, Radio Dei, SuomiPOP, NRJ Energy, Iskelmä (Bauer) + partner, KissFM, MetroFM, Radio Pori, NRJ Nostalgia, Loop, Helmiradio, små kommersiella radiokanaler  Innehåller ersättningar för internetradio. 
Utjämningsavräkning för radio  Yle Radio 1, YleX, Radio Nova, NRJ Energy, Iskelmä + partner, City-radior, Radio Rock, Radio Aalto, SuomiPOP, Loop Innehåller ersättningar för internetradio. 
BAKGRUNDSMUSIK Bakgrundsmusik, radio

Radioområdets rapporter som använts i delningen av bakgrundsmusikavräkningen (se nedan) 

KORRIGERINGSAVRÄKNING Teostos avräkningsområden

Saknade verkanmälningar

Lösta dispyter

Korrigeringar till följd av reklamationer

NMP / ONLINE Spotify, iTunes

Spotify 02-04/2017, iTunes Q3 2016.

OBS! YouTube ingår inte i avräkningen på grund av en teknisk oklarhet relaterad till rapportering och hantering av tjänsten

UTLANDET

Argentina, Australien och Nya Zeeland, Belgien, Brasilien, Danmark, Estland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kazakstan, Korea, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Norge, Peru, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA.  

Radioområdets rapporter som använts i delningen av bakgrundsmusikavräkningen

 • Restauranger - mekanisk bakgrund
 • Restauranger - mekanisk musik och karaoke
 • Kundlokaler
 • Skönhets- och hälsovårdstjänster
 • Taxibilar
 • Inkvarteringslokaler
 • Musikautomater
 • Personalmusik
 • Bussar och tåg

Något som inte stämmer i avräkningen?

Om du upptäcker brister eller något som inte stämmer i din avräkning, meddela oss detta via Anmärkningar i webbtjänsten senast 30.11. Kom ihåg att anmärkningar görs och hanteras endast via Teostos webbtjänst. Vi tar inte emot anmärkningar som skickas via e-post. Vi hanterar anmärkningarna på avräkningen så snart som möjligt, i den ordning de har inkommit.

Lämna enverkanmälning direkt när verket är färdigt

Kom ihåg att vi endast kan betala ut ersättning för verk som vi har fått en verkanmälning om i god tid före avräkningen. För att hinna med i avräkningen i december 2017 ska verken anmälas senast 10.10.2017.

Viktiga datum i samband med Teostos avräkning

Anmäl verken till Teosto genast när verket är färdigt och andelarna inom verket är överenskomna mellan upphovsmännen, men dock senast

 • 5.1.  när verket väntas få ersättningar i samband med marsavräkningen
 • 1.4. när verket väntas få ersättningar i samband med juniavräkningen
 • 20.7. när verket väntas få ersättningar i samband med septemberavräkningen
 • 10.10. när verket väntas få ersättningar i samband med decemberavräkningen

Kom ihåg även att meddela förändringar i tidigare anmälda verk i god tid. Ifall förändringarna i verket gäller upphovsmännens roller eller andelar, bör du göra en helt ny anmälan av verket

Mer information

Det minsta belopp som utbetalas till en rättsinnehavare är 25 euro. Om det influtna beloppet från avräkningen är mindre än så, utbetalas beloppet till rättsinnehavarens konto när gränsen på 25 euro har uppnåtts. Summan utbetalas i samband med nästa möjliga avräkning.

När en momspliktig förläggare erhåller utbetalning av Teosto ingår momsen i det utbetalda beloppet.