Teostos ledningsgrupp och styrelse

Teostos ledningsgrupp

Verkställande direktör Risto Salminen
Ekonomichef Heikki Saarinen
Kundrelationschef Jani Jalonen
Rättschef Antti Härmänmaa
Personalchef Inka Huttunen
Utvecklings- och teknikchef Ano Sirppiniemi

Teostos styrelse

Styrelsens uppgift är att:
1. företräda föreningen,
2. leda den allmänna verksamheten inom föreningen för främjande av den skapande tonkonsten,
3. förvalta föreningens egendom och ansvara för dess ekonomi,
4. anta och avsätta föreningens verkställande direktör,
5. övervaka verksamheten på föreningens byrå.

I styrelsen ingår en ordförande och fem andra medlemmar: två medlemmar företräder upphovsmän av lätt musik, en medlem upphovsmän av seriös musik och en medlem alla musikskapare. Två medlemmar företräder musikförläggare. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är alltid två år. 

Styrelsens sammansättning

Ordförande Kim Kuusi
Vice ordförande Kimmo Hakola
Vice ordförande Tommi Tuomainen
Övriga medlemmar:
Kaija Kärkinen
Saara Konttinen
Jussi Chydenius