UPPTRÄDARE, BAND, DJ:S OCH ARTISTER

Spelar du i ett band eller en orkester? Framför du dina egna låtar? Är du en DJ eller solist som framför musik som gjorts av andra? Gör anmälningar om dina framföranden i vår webbtjänst eller via Keikkamobiili, så betalar vi ersättningar till de ursprungliga upphovsmännen. Ersättningarna debiteras evenemangsarrangörerna.

HUR GÖR JAG ANMÄLNINGAR?

Du kan göra verkanmälningar antingen via Teostos webbtjänst eller Keikkamobiili. För anmälningar behöver du artisternas webbtjänstkoder som har kopplats till det band eller den artist, vars framföranden du vill anmäla. Samma koder kan användas i webbtjänsten och i Keikkamobiili.

Om du redan har koder till upphovsmännens webbtjänst och även vill göra musikrapporter, kontakta vår kundtjänst (omateosto@teosto.fi) så får du behörighet även till artisternas webbtjänst och Keikkamobiili.

Logga in:

Artisternas webbtjänst

Ladda ner Keikkamobiili via GooglePlay
Ladda ner Keikkamobiili via iTunes
 

Läs mer

Vad gör Teosto?