Siirry sisältöön

Tekijänoikeuskorvaus on musiikintekijän tuloa

08.05.2014

Teosto maksaa esitys- ja tallennuskorvauksia asiakkainaan oleville musiikintekijöille ja -kustantajille neljästi vuodessa. Päätilitys on kesäkuussa, jolloin maksetaan suurin osa edelliseltä vuodelta laskutetuista esityskorvauksista.

Mistä tilitettävät rahat tulevat?

Teoston tilitys perustuu musiikin käyt­täjien maksamiin esityskorvauksiin. Te­osto myy musiikin käyttäjille lupia, jotta he voivat käyttää musiikkia oman liike­toimintansa edistämiseksi sekä asi­akkaidensa ja henkilöstönsä iloksi.

Lupien hinnat perustuvat Teoston ja musiikinkäyttäjien välisiin sopimuk­siin ja Teoston hinnastoihin. Musiikin­käytön hinnat ja sopimukset neuvotel­laan pääosin toimialajärjestöjen kans­sa. Näin varmistetaan, että musiikin­käytön hinnat ja toimintatavat ovat sa­manlaiset kaikille musiikkia käyttävil­le asiakkaille.

Teosto kerää eri tavoin käyttäjiltä tietoa siitä, mitä musiikkia on soitettu. Tieto­jen perusteella Teosto tilittää korvauk­set niille asiakkainaan oleville musiikin­tekijöille, joiden musiikkia on esitetty.

Ennen tekijöille maksettavaa tilitystä Teosto vähentää kerätyistä varoista toi­minnastaan aiheutuvat kulut sekä kan­sallisten varojen vähennyksen. Kansal­lisilla varoilla tuetaan kotimaisen mu­siikin esittämistä muun muassa Teos­ton jäsenjärjestöjen kautta myönnettä­vin avustuksin.

Miten tilitys maksetaan?

Tekijälle maksettavan tilityksen summa vaihtelee esityspaikan, esityksen kes­ton ja käyttäjän maksaman korvauk­sen mukaan. Teosto maksaa asiakkail­leen myös NCB:n (Nordisk Copyright Bureaun) keräämät tallennuskorvauk­set musiikin tallentamisesta esimerkik­si äänitteille tai tv-ohjelmiin.

Tilityksessä käytetään erilaisia kertoi­mia, joiden avulla huomioidaan esimerkiksi musiikin merkitys tv-ohjelmassa tai konsertissa ollut yleisömäärä. Kertoimien ja painotusten avulla teki­jöille ja kustantajille saadaan maksettua musiikin todellista käyttöä vastaava ti­litys. Tilityksen ehtona on, että musii­kintekijä on tehnyt Teostolle ilmoituk­sen kaikista teoksistaan. Vain niistä teoksista, joista on tehty teosilmoitus, voidaan maksaa tilitystä.

Tilitysjärjestelmän kehittämisestä vastaa Teoston tilitys- ja jakosääntö­toimikunta. Toimikunnassa on muka­na musiikin tekijöitä ja kustantajia sekä Teoston toimiston edustajia. Lopullisis­ta tilityssäännöistä päättää Teoston jä­senkokous.

Asiat, jotka vaikuttavat esityskorvausten tilitykseen

  • missä mediassa tai palvelussa musiikkia on soitettu
  • esitysryhmäkerroin, jolla esimerkiksi radiossa esitettävälle live-musiikille voidaan määrittää suurempi kerroin kuin äänitteeltä soitetulle musiikille
  • esityksen kesto
  • esityskerrat
  • tekijöiden sopimat teoksen jako-osuudet, jotka määrittävät, minkä osan säveltä­jä, sanoittaja, sovittaja ja kustantaja saavat teokselle maksettavasta korvauksesta

Katso, miten tilitys toimii

Miten tilitys lasketaan eri kanavissa ja palveluissa käytetylle musiikille?

 

Jaa somessa
Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä