Asiakassopimus uudistui

Uusi yhteishallinnointilaki tuli voimaan 1.1.2017. Uuden lain voimaantulo edellytti Teostolta oikeudenhaltijoiden asiakassopimuksen uudistamista. Uudistettu asiakassopimus tulee voimaan automaattisesti 1.6.2017, eikä sopimuksen voimaantulo edellytä sinulta mitään toimenpiteitä.

 

 

Sopimuksessa on muutettiin lain edellyttämiä kohtia, minkä lisäksi tehtiin joitakin teknisiä tarkistuksia. Keskeisin muutos asiakassopimuksessa on Teoston hallinnoitaviksi luovutettujen oikeuksien jakaminen aiempaa hienojakoisempiin oikeusluokkiin. Teoston asiakassopimukseen sisältyvien oikeuksien laajuus ei muuttunut oikeusluokkien käyttöönoton myötä vaan oikeudet on ainoastaan jaettu uudella tavalla. Teoston hallitus on hyväksynyt uudistetun sopimuksen 17.5.2017.

Asiakassopimuksen oikeusluokat

1 Esittäminen: teoksen yleinen esittämisoikeus
Musiikin julkinen esittäminen läsnä olevalle yleisölle elävänä esityksenä tai tallenteelta. Esimerkiksi konsertit ja keikat sekä taustamusiikki ravintoloissa ja kuntokeskuksissa.

2 Radio ja televisio: oikeus välittää teos yleisölle radio- ja televisiolähetyksessä
Musiikin välittäminen yleisölle radio- ja televisiolähetyksissä, riippumatta lähetyksen teknisestä menetelmästä.

3 Internet: oikeus välittää teos yleisölle tietoverkossa
Musiikin välittäminen yleisölle tietoverkossa, pois lukien radio- ja televisiolähetykset. Esimerkiksi verkkopalvelut, jotka tarjoavat musiikkia, musiikkivideoita, elokuvia yms. ohjelmasisältöä ladattavina tiedostoina tai suoratoistona.

4 Tallentaminen: oikeus tallentaa teos ja levittää teoksen tallenteita yleisölle
Oikeus tallentaa ja levittää tallenteita. Esimerkiksi CD- ja DVD-levyjen valmistaminen ja jakelu.

5 Synkronointi: oikeus liittää teos liikkuvaan kuvaan
Musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan massaluonteisessa käytössä.

Teoston jäsenkokous on hyväksynyt oikeuksien luokituksen kevätkokouksessaan 26.4.2017.

Oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen Teoston hallinnoinnista

Uudistettu asiakassopimus mahdollistaa sen, että hallinnointivaltuutuksen Teostolle antanut asiakas voi halutessaan irrottaa oikeusluokkia Teoston hallinnoinnista ja rajata Teostolle antamansa valtuutuksen koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta. Jos irrotat oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista, Teosto ei enää myönnä teostesi käyttölupia eikä kerää tekijänoikeuskorvauksia niiltä musiikin käyttöalueilta ja maantieteellisiltä alueilta, jotka kuuluvat irrotettujen luokkien tai alueiden piiriin.

Oikeusluokkien irrottaminen tai maantieteellisen alueen rajaaminen saattaa edellyttää teoksiin kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoiden, kuten yhteisteosten muiden tekijöiden tai teosten kustantajien suostumusta. Lue lisää oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden irrottamisesta täältä.

Luvan myöntäminen teoksen ei-kaupalliseen käyttöön

Yhteishallinnointilaki mahdollistaa sen, että voit itse myöntää lupia teostesi ei-kaupalliseen käyttöön. Luvan myöntäminen teoksen ei-kaupalliseen käyttöön edellyttää, että olet varmistanut muilta mahdollisilta teostesi oikeuksien haltijoilta, kuten yhteisteosten muilta tekijöiltä ja teosten kustantajilta, että myös he ovat halukkaita myöntämään vastaavan luvan.  

Jos myönnät lupia teostesi ei-kaupalliseen käyttöön, ilmoita siitä aina myös Teostolle, jotta voimme huomioida itse myöntämäsi luvat oikeuksiesi lisensoinnissa ja tilityksissäsi. Tarkempaa tietoa luvan myöntämiseen teoksen ei-kaupalliseen käyttöön saat asiakaspalvelustamme.

Nykyiset itsehallinnointialueet ja itsehallinnointi-ilmoitukset

Asiakassopimuksen uudistus ja sopimukseen tehdyt muutokset eivät vaikuta nykyisin noudatettaviin itsehallinnointialueisiin tai niitä koskeviin mahdollisesti tekemiisi itsehallinnointi-ilmoituksiin.

Uudistettu sopimus tulee voimaan automaattisesti 1.6.2017

Uudistettu asiakassopimus tulee voimaan automaattisesti 1.6.2017, eikä sopimuksen voimaantulo edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. Mikäli et hyväksy muutettua asiakassopimusta, voit irtisanoa sen päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta Teostolle 30.6.2017 mennessä. Muussa tapauksessa oikeuksiesi hallinnointi jatkuu uudistetun asiakassopimuksen mukaisesti.