Kesäkuun tilitys

Kesäkuun tilitys maksettiin 15.6. Tilitystä maksetaan yhteensä 34 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa Teoston kotimaisille ja 19 miljoonaa euroa ulkomaisille asiakkaille.

 

Tilityksessä maksettiin vuoden 2016 korvaukset konserteissa ja elävän musiikin tilaisuuksissa, tv:ssä, elokuvissa ja taustamusiikkina esitystä musiikista sekä NCB:n tallennekorvauksia. Lisäksi maksetaan korvauksia ulkomailla, online-palveluissa ja radiossa esitetylle musiikille.

Ulkomaan tilityksissä huippuvuosi, kasvua myös onlinessa ja radioalueella

Ulkomaan korvaukset Teoston asiakkaille ovat olleet huimassa kasvussa. Kesäkuun tilityksessä Teoston asiakkaille maksetaan ulkomaan korvauksia kaikkiaan lähes 640 000 euroa. Valtaosa ulkomaan korvauksista on peräisin Ranskassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa esitetystä musiikista.

Muita kasvun alueita ovat kaupallinen radio sekä online-palvelut. Kaupallisten radioiden musiikin käytöstä tilitettävät korvaukset ovat kasvaneet viime vuodelta 400 000 euroa. Yksittäisille asiakkaillemme tämä ei silti näy piikkinä kesäkuun tilityksessä, koska radiokorvauksia maksetaan tasaisesti kaikissa vuoden tilityksissä. Radiokorvausten määrän nousu merkitsee kuitenkin sitä, että maksamme syyskuussa radioiden osalta ns. tasaustilityksenä kvartaalitilityksissä maksamatta jääneitä korvauksia.

Online-tilityksiä maksetaan kesäkuussa noin 520 000 euroa, mikä on lähes 200 000 euroa enemmän kuin vuoden 2016 tilityksessä maksettiin. Oman online-tilityksesi tiedot löydät verkkopalvelusta NMP:n tilityslistoista. 

Myös korvaukset verkkotallennuspalveluista maksetaan kesäkuussa ensimmäistä kertaa koko vuoden osalta. Verkkotallennuspalveluista jaettava korvaussumma on yhteensä noin 720 000 euroa, ja se maksetaan osana tv-alueen tilitystä.

Uudet tilitysalueet taustamusiikki ja TV Finland

Kesäkuun tilityksessä otetaan käyttöön kaksi uutta tilitysaluetta: taustamusiikki ja Ruotsissa toimiva TV Finland.  

Aikaisemmin taustamusiikista kerätyt korvaukset on maksettu osana muiden alueiden tilityksiä. Edelleen alueen tilityksessä hyödynnetään radiokanavien ja elävän musiikin alueiden esitysraportteja. Tilityserittelyssä esitysalue ”Taustamu­siikki, Radio” tai ”Taustamusiikki, Elävä” kertoo, minkä alueiden raportteja tilityksen jaossa on hyödynnetty. Löydät nämä taustamusiikin tilitykset verkkopalvelusta Mekaanisen musiikin kategorian alta.

Ruotsissa esitettävän TV Finland -kanavan osalta tilitys maksetaan omana tilitysalueenaan. 

Voit käydä katsomassa erittelyä omasta tilityksestäsi verkkopalvelusta joko tilityslistoina tai graafisena näkymänä. 

Tilityksessä maksetaan vuoden 2016 korvaukset konserteissa ja elävän musiikin tilaisuuksissa, tv:ssä, elokuvissa ja taustamusiikkina esitystä musiikista sekä NCB:n tallennekorvauksia. Lisäksi maksetaan korvauksia ulkomailla, online-palveluissa ja radiossa esitetylle musiikille.

Voit käydä katsomassa erittelyä omasta tilityksestäsi verkkopalvelusta joko tilityslistoina tai graafisena näkymänä. Tilityksessä maksettavat korvaukset tulevat tilille pankista riippuen noin 2 pankkipäivän kuluessa.