Radiotilitykset nopeutuvat

Aloitamme pilottiprojektin, jonka aikana Ylen ja kaupallisten radiokanavien esityskorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen nopeutetulla aikataululla toteutettava tilitys maksetaan syyskuussa 2016.

Kuva aukeaa suurempana, kun klikkaat sitä.

Jatkossa radiokorvauksia tilitetään neljännesvuosittain, kolmen kuukauden radiokorvaukset kerrallaan. Aiemmin kaupallisilta radiokanavilta kerätyt korvaukset on tilitetty kaksi kertaa ja Ylen radiokanavien korvaukset kerran vuodessa.

Kun radiokorvauksia maksetaan yhä useammin, yksittäisessä tilityksessä maksettavien radiokorvausten määrät pienenevät, kun korvaukset jakaantuvat useampaan tilitykseen. Radioiden tilitettävä kokonaissumma pysyy siis samana, mutta sitä maksetaan oikeudenomistajille pienemmissä erissä kerrallaan.

Samalla kun radiokanavien tilityssykliä nopeutetaan, taustamusiikki irrotetaan omaksi tilitysalueekseen. Aiemmin taustamusiikista kerätyt korvaukset on tilitetty radio-, elävän musiikin ja tv-tilitysalueiden yhteydessä. Myös tämä näkyy radiokorvausten suuruudessa, kun aiemmin radiokorvauksina maksetusta tilityskokonaisuudesta vähennetään jatkossa taustamusiikin osuus. Esityskorvaukset taustamusiikista maksetaan kesäkuun tilityksessä.

Jotta korvauksia voidaan tilittää aiempaa nopeammalla aikataululla, on entistä tärkeämpää, että uusista teoksista tehdään teosilmoitukset hyvissä ajoin, mieluiten heti teoksen valmistumisen jälkeen. Jos teosilmoitusta ei ole tehty ennen tilitystä, sille kohdistuvat radiokorvaukset siirtyvät seuraavaan tilitykseen.

Pilottiprojekti kestää vuoden ajan, ja pilotin jatkamista ja mahdollista laajentamista muille tilitysalueille arvioidaan keväällä 2017. Päätöksen pilottiprojektin aloittamisesta teki Teoston jäsenistö kevään 2016 kokouksessaan.

 

LUE LISÄÄ
Tilitykset vuonna 2016