Tilityksen nopeutus

Radiosoiton perusteella maksettavan taustamusiikin korvauksia tilitetään syyskuun 2017 tilityksestä alkaen jokaisen Teoston tilityksen yhteydessä. Syyskuussa tilitetään yhden vuosineljänneksen ajalta ennustetun mukaiset korvaukset, perustuen Q1/2017 radioalueen raportteihin, arvioituihin laskutusmääriin ja musiikinkäyttötutkimuksen tuloksiin.

Jatkossa maksamme asiakkaillemme siis sekä radiokorvaukset että radiosoiton perusteella maksettavan taustamusiikin tilityksen neljä kertaa vuodessa, jokaisen Teoston tilityksen yhteydessä. Muut taustamusiikkikorvaukset, kuten konserttialueen ja elävän musiikin raportointiin perustuvat korvaukset, tilitetään toistaiseksi jatkossakin kerran vuodessa kesäkuun tilityksen yhteydessä.