Uudet Kopiosto-valtakirjat

Kopiosto-valtakirjoja uudistettiin ja uudistetut valtakirjat otetaan käyttöön 1.7.2020 alkaen. Myös kaikkien nykyisten asiakkaiden Kopiosto-valtuutus uudistuu automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. 

Teosto kerää kaikilta asiakkaikseen liittyviltä oikeudenhaltijoilta - säveltäjiltä, sanoittajilta, sovittajilta ja musiikkikustantajilta - valtakirjat, joilla Kopiosto ry valtuutetaan keräämään korvauksia mm. nuottien valokopioinnista ja sovituista digitaalisista käytöistä. Tekijän ja kustantajan valtakirjat ovat sisällöltään samanlaiset.

1.7.2020 alkaen käyttöön otetaan uudistetut Kopiosto-valtakirjat. Myös kaikkien nykyisten asiakkaiden Kopiosto-valtuutus uudistuu automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Aiemmin Teoston asiakkaiksi liittyneiden oikeudenhaltijoiden antamat Kopiosto-valtuutukset vastaavat siis 1.7.2020 alkaen sisällöltään uudistettuja valtakirjoja. 

Oikeudenhaltijan antama valtuutus on uudistetussa valtakirjassa jaettu viiteen oikeusluokkaan: 

  1. Julkaistujen teosten valokopiointi
  2. Teosten kopiointi ja käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa
  3. Digitaalinen kopiointi sisäiseen hallinnolliseen käyttöön
  4. Arkistoidun lehden uudelleen käyttö
  5. Teosten käyttö arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

Kopiosto-valtakirja on voimassa toistaiseksi. Oikeudenhaltija voi halutessaan jättää oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita valtuutuksen ulkopuolelle ja myöhemmin halutessaan peruuttaa antamansa valtuutuksen kokonaan tai osittain. Peruuttaminen tehdään valtakirjan 7 §:n mukaisesti.

Kaikilla Teoston asiakkailla on 1.7.2020 alkaen mahdollisuus halutessaan irrottaa Kopiosto-valtakirjan piiristä edellä mainittuja oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita ilmoittamalla siitä kirjallisesti Teoston asiakaspalveluun, omateosto@teosto.fi tai Kopioston toimistoon, oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi.