Ehdota Teosto-palkinnon saajaa

Teosto-palkintoehdokkaat asettaa riippumaton esiraati, johon Teoston johtoryhmä kutsuu seitsemän jäsentä. Esiraadin jäsenet ovat kattavasti eri musiikinlajeja tuntevia musiikin ammattilaisia, jotka tekevät koko vuoden ajan perusteellista työtä ehdokkaiden löytämisen, musiikin kuuntelun ja arvioinnin kanssa.

Haluatko varmistaa, että joku teos tai teoskokonaisuus tulee esiraadin tietoon? Jos, niin ehdota mielestäsi palkinnon ansaitsevaa teosta alla olevan linkin takaa avautuvalla lomakkeella.

Palkittavia voivat olla vain teoksen tekijät (säveltäjä, sanoittaja, sovittaja), ei teoksen esittäjä, jos esittäjä on eri kuin tekijä(t). Yleisön antamat ehdotukset ovat lisä esiraadin omaan työhön, ja esiraati huomioi annetut ehdotukset parhaaksi näkemällään tavalla.

EHDOTA EHDOKASTa -lomake

Ehdota ehdokasta -lomake on avoinna ympäri vuoden. Lähetettyihin lomakkeisiin muodostuu niiden lähetyspäivän mukainen aikaleima. Lomakkeilla annettuja ehdotuksia annetaan esiraadille tiedoksi säännöllisin väliajoin, viimeisen kerran heti vuoden vaihtumisen jälkeen.  

Teosto-palkinnon voittajan valinta etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:

  • esiraati valitsee laajasta ehdokasjoukosta (yleisöehdotukset mukaan lukien) varsinaiset ehdokkaat
  • esiraadin asettamat palkintoehdokkaat julkistetaan kunkin vuoden helmikuussa
  • Teosto-palkinnon varsinainen raati valitsee voittajan esiraadin ehdottamien teosten joukosta ja lopullinen tulos julkistetaan kunkin vuoden huhtikuussa

Esiraadin ja myös varsinaisen raadin kokoonpanot julkistetaan helmikuussa palkintoehdokkaiden julkistuksen yhteydessä.