ELMU- ja MEKA-musiikinkäyttölupien tasauslaskutus vuoden lopussa

Elävän musiikin musiikinkäyttölupien (ELMU Kiinteä ja ELMU Prossa) ja mekaanisen tanssimusiikin ja karaoken musiikinkäyttölupien (MEKA Kiinteä ja MEKA Prossa) hinnoittelu perustuu esityspaikkojen yleisökapasiteettiin ja vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien lukumäärään.

Kun hankit luvan, annoit meille arvion koko vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärästä. Musiikinkäyttölupasi tapahtumakohtainen hinta määräytyi antamasi arvion mukaan (hinnaston kategoriat XS-L). Musiikinkäyttölupien ehtojen mukaisesti olet ilmoittanut meille tiedot järjestämistäsi tapahtumista (tapahtumamäärä, esiintyjä, lipputulotiedot) kuukausittain verkkopalvelussamme.

Vuoden päätyttyä tarkistamme seuraavan vuoden tammikuussa, täsmäsikö luvan hankintahetkellä antamasi arvio tapahtumien määrästä meille kuukausittain ilmoittamasi tapahtumamäärän kanssa. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta määräytyy meille ilmoittamiesi tapahtumien lukumäärän mukaan. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan tapahtumakohtainen hinta muuttuu, teemme menneestä vuodesta tasauslaskun.   

Jos olet ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatiedot
- Laskemme seuraavan vuoden tammikuun puolivälissä montako ELMU- ja/tai MEKA-tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy vahvistamasi tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.
- Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat edeltävältä vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
- Jos olet vahvistanut kunkin kuukauden tapahtumatiedot ajoissa saat 3 % alennuksen koko vuoden laskusta
- Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
- Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
- Seuraavan vuoden arvioiduksi tapahtumien lukumääräksi kirjataan edeltävän vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärä ja laskutus tehdään sen mukaisella hintakategorialla.
- Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatietoja
- Laskemme tammikuussa montako ELMU- ja/tai MEKA-tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi edellisenä vuonna.
- Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut yhden tai useamman kuukauden tapahtumamäärää, vaan se on arviolaskutettu, arviolaskun tapahtumamäärä jää kyseisen kuukauden osalta voimaan, kun koko vuoden tapahtumamäärä lasketaan.
- Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy koko vuoden tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.
- Jos koko vuoden tapahtumamäärä ja jo laskutettu tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
- Arviolaskutetuilta kuukausilta peritty tapahtumatietojen ilmoittamisen laiminlyöntimaksu jää voimaan
- Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
- Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
- Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.