Kysymyksiä ja vastauksia YouTubesta

Huom. Tämä ohjeistus on Teoston laatima. YouTuben tarjoama virallinen materiaali ja paljon lisätietoa YouTuben käytöstä on saatavilla osoitteesta youtube.com/help.

Saanko Teostosta korvauksia musiikkiteosteni käytöstä YouTubessa?
Jos olet Teoston asiakas, saat Teostosta korvauksia musiikkiteostesi käytöstä YouTubessa. YouTube maksaa Teostolle korvauksia teosten käytöstä Teoston ja YouTuben solmiman sopimuksen mukaisesti. YouTube maksaa korvauksia myös videoiden mainostulojen perusteella (jos kyseessä on palvelun mainosrahoitteinen ominaisuus) tai käyttäjämaksujen perusteella (jos kyseessä on palvelun maksullinen ominaisuus).

Edellytyksenä korvausten saamiselle on, että

  • YouTuben sisällöntunnistusjärjestelmä Content ID tunnistaa musiikkiteoksesi YouTubeen ladatuilta videoilta
  • YouTube yhdistää musiikkiteoksesi YouTuben Music Partnerin lataamaan ns. reference fileen (alta löydät lisää tietoa)
  • Teosto tunnistaa musiikkiteoksesi YouTuben lähettämistä musiikkiraporteista.

Saanko Teostosta korvauksia myös teoksistani, joita muut ovat ladanneet YouTubeen?
Kyllä, jos ne on tunnistettu. Saat korvauksia kaikista teoksista, jotka YouTuben sisällöntunnistusjärjestelmä Content ID on tunnistanut. Jotta Content ID voi tunnistaa teoksen, teoksesta tulee olla ns. reference file, jonka YouTuben Music Partner on ladannut YouTubeen.

Saanko suoraan YouTubelta korvauksia omien videoideni lataamisesta YouTubeen (esimerkiksi osan mainostuloista)?
Et saa suoraan YouTubelta korvauksia videoiden lataamisesta YouTubeen ellet ole YouTuben Partner tai Music Partner. Katso lisätietoja YouTuben kumppaniohjelmista täältä.

Mikä on Music Partner ja mikä on sen suhde Teostoon?
Music Partner on merkittävä YouTubessa olevien musiikkiäänitteiden oikeudenhaltija kuten levy-yhtiö tai näitä oikeuksia esittäjän tai äänitetuottajan puolesta hallinnoiva taho kuten aggregaattori.

Music Partner lataa musiikkia YouTubeen ammattimaisesti, luo musiikkikappaleelle tunnistetiedoston eli reference filen ja antaa myös musiikkikappaleen tekijätiedot YouTubelle ladatessaan musiikkia YouTubeen. Music Partner saa osansa YouTuben mainostuloista tai maksullisen palvelun tuloista Music Partnerin ja YouTuben välisen sopimuksen mukaisesti. Katso lisätietoja Music Partner -kumppanuudesta täältä.

Teosto hallinnoi musiikkiteoksia eli säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tekijänoikeuksia. Teosto ei ole Music Partner vaan Teostolla on erillinen sopimus YouTuben kanssa Teoston edustamien oikeuksien käytöstä YouTubessa. YouTube saa Music Partnerilta tekijätiedot, joiden pohjalta YouTube raportoi Teostolle teosten käytöstä YouTubessa.

Miten YouTubessa soineet kappaleet tunnistetaan?
YouTube käyttää Content ID -sisällöntunnistusjärjestelmää, jonka avulla YouTube tunnistaa palvelussa olevat Music Partnerin lataamaa teoskappaletta vastaavat teoskappaleet tai osat niistä. Sisällöntunnistusjärjestelmä tunnistaa myös kappaleiden melodiat, eli esimerkiksi useimmat cover-kappaleet tunnistetaan.

Millainen YouTuben sisällöntunnistusjärjestelmä on?
YouTuben sisällöntunnistusjärjestelmä on rakennettu niin, että se tunnistaa kappaleen ja ilmoittaa sen lataamisesta kappaleen oikeudenhaltijana olevalle Music Partnerille ja Teostolle. Tämän jälkeen sisältöön sovelletaan oikeudenhaltijan valitsemaa menettelyä. Vaihtoehtoja on kolme:

  1. Sisältö poistetaan
  2. Sisältö kaupallistetaan mainosten tai käyttäjämaksujen avulla, jolloin ne kerryttävät tuloa oikeudenhaltijoille
  3. Sisältö jää ilmaiseen käyttöön

Miten YouTubesta kertyvät Teosto-korvaukset jyvitetään?
Teosto-korvaukset jyvitetään jokaiselle videolle erikseen.

Miten musiikkitietojen raportointi tapahtuu?
YouTube toimittaa raportit käytetystä musiikista Network of Music Partners A/S:lle (NMP), joka käsittelee tiedot Teoston puolesta. NMP käsittelee tiedot ja laskuttaa korvaukset samalla tavoin kuin muidenkin online-palvelujen (kuten Spotifyn) kohdalla.

Miten voin saada mainoksia videoihini? Voinko hankkia mainoksia itse?
YouTube myy mainostilaa palveluunsa. Yksittäinen musiikintekijä tai -kustantaja tai videoiden yksittäinen lataaja ei voi siis myydä mainoksia omien videoidensa yhteyteen.

Olen Teoston tekijäasiakas. Saanko ladata omia musiikkiteoksiani YouTubeen?
Saat ladata.

Mikäli teoksellasi on myös muita tekijöitä, jotka eivät ole Teoston asiakkaita tai joilla ei ole muuta kautta sopimusta musiikin käyttämisestä YouTubessa, tarvitset luvan myös heiltä. Lisäksi tarvitset kaikkien muiden oikeudenhaltijoiden luvat YouTube-käyttöön (esimerkiksi soittajien, videolla esiintyvien, äänitetuottajan, videon ohjaajan jne. luvat tilanteesta riippuen).

Muistathan tehdä myös teosilmoitukset kappaleistasi. Katso myös kysymys YouTube-videon valmistamisesta alempaa ja lisätietoja videoiden lataamisesta täältä.

Tarvitsenko Teostolta luvan ladatakseni muiden musiikkiteoksia (äänitteinä tai covereina) YouTubeen?
Et tarvitse Teostolta erillistä lupaa ladataksesi Teoston edustamien tekijöiden musiikkiteoksia YouTubeen.

Muista kuitenkin huolehtia, että sinulla on kaikkien muiden oikeudenhaltijoiden suostumus materiaalin käyttöön YouTubessa (esimerkiksi muiden kuin Teoston asiakkaana olevien musiikin tekijöiden, soittajien, videolla esiintyvien, äänitetuottajan, videon ohjaajan jne. luvat tilanteesta riippuen). Katso myös kysymys YouTube-videon valmistamisesta alempaa ja lisätietoja videoiden lataamisesta täältä.

Paljonko biisin lataaminen YouTubeen maksaa?
Teoston edustamien oikeuksien osalta käyttäjän ei tarvitse maksaa musiikin lataamisesta YouTubeen. Jokaisella muulla oikeudenhaltijalla on kuitenkin oikeus määrätä omien oikeuksiensa käytöstä YouTubessa – mukaan lukien mahdollisesta YouTube-käytön korvauksesta. Tästä kannattaa keskustella samalla kun pyytää luvan musiikin käyttämiseen kyseiseltä oikeudenhaltijalta. Katso myös kysymys YouTube-videon valmistamisesta alempaa.

Tarvitsenko musiikin tekijöiden lupia YouTube-videon valmistusvaiheessa?
Videon tekemiseen tarvitaan niin sanottu musiikin synkronointilupa (eli tallennuslupa äänen ja liikkuvan kuvan yhdistämiseen). Näitä tallennuslupia Suomessa myöntää Nordisk Copyright Bureau (NCB). Mikäli teet YouTube-videon yksityishenkilönä ei-kaupallista käyttöä varten, et tarvitse NCB:ltä erillistä synkronointilupaa YouTube-käyttöä varten. Mikäli teet videon kaupalliseen käyttöön (esimerkiksi yrityskäyttöön), saat lisätietoa luvasta NCB:n verkkosivuilta.  

Mitä tietoa YouTubelle ilmoitetaan, kun videoita ladataan palveluun?
Jos lataat omia videoitasi YouTubeen, ilmoita videolla olevan musiikkiteoksen nimi ja tekijä(t), jos ne ovat tiedossasi. Music Partnerin tulee ilmoittaa kaikki tiedot, joita YouTube siltä edellyttää, erityisesti teoksen ja tekijöiden nimet sekä ISRC-koodi. Katso lisätietoja videoiden lataamisesta täältä.

Saanko soittaa julkisissa tilaisuuksissa musiikkia YouTube-soittolistalta?
YouTuben omat käyttöehdot kieltävät palvelun julkisen käytön. Myös Teosto edellyttää, että Teoston edustamaa sisältöä käytetään vain yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön.

Voinko kieltää musiikkiteosteni käytön YouTubessa?
Voit koska tahansa poistaa yksittäisen videon tai kieltää musiikkiteostesi käytön YouTubessa huolimatta siitä, että Teostolla on sopimus musiikin käytöstä YouTuben kanssa. Jos haluat poistaa videon, voit käyttää oheisessa linkissä olevaa lomaketta. Voit myös olla yhteydessä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskukseen (TTVK) poistamispyynnön tekemiseksi. Jos haluat kieltää teostesi käytön kaikkialla YouTubessa, ota yhteyttä Teostoon.

YouTube-tilityksestä

Maksetaanko Teoston kautta tilitykset vain Suomen YouTuben käytöstä vai myös kansainvälisestä käytöstä?
Teoston kautta maksetaan tilitykset Suomen YouTuben käytöstä ja teosten kansainvälisestä käytöstä YouTubessa.

Mitä kautta muiden maiden YouTube-tilitykset tulevat Teoston asiakkaille? Milloin?
Ulkomailla YouTubessa kuunneltujen teosten käyttökorvaukset tilitetään tekijöille osana Teoston ulkomaan tilityksiä. Ulkomailta tulevien tilitysten ajankohdat riippuvat siitä, milloin Teoston ulkomaiset sisarjärjestöt toimittavat tilitettävät rahat ja tilitystiedot Teostolle.

Milloin seuraavat YouTube-tilitykset maksetaan?
Tilitykset maksetaan kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa. Lue lisää: Tilitys

Miksi en ole saanut tilitystä YouTubesta?
Lähtökohta YouTube-korvausten saamiselle on se, että sisällön yhteyteen on myyty mainontaa tai jos kyseessä on palvelun maksullinen ominaisuus, musiikkiasi on kuunneltu maksullisen ominaisuuden kautta. Lisäksi musiikkiteoksesi pitää olla tunnistettu YouTubessa ja Teostossa (ks. kysymykset tunnistamisesta kohdassa ”Yleistä musiikin käytöstä YouTubessa” ylempää).

Teosto maksaa tilitykset tekijöille, kun korvausten yhteissumma ylittää 25 euron rajan. Jos tilityssumma jää tämän alle, korvaukset jäävät odottamaan seuraavaa tilitystä, jolloin 25 euron raja ylittyy.

Yleistä online-palveluiden lisensoinnista ja sopimuksista

Mikä on Teoston lisensointimalli ja -periaate online-palveluiden lisensointiin?
Online-palveluiden lisensoinnissa lähtökohtamme on, että mainosrahoitteisissa palveluissa tekijöiden ja kustantajien korvaukset perustuvat tiettyyn prosenttiosuuteen palveluun myydystä mainonnasta. Maksullisissa palveluissa tekijöiden ja kustantajien korvaukset perustuvat tiettyyn prosenttiosuuteen palvelun kuluttajamaksuista. Lisäksi katsomme, että palvelun on maksettava kohtuullinen minimikorvaus musiikin käytöstä.

Miten Teosto aikoo jatkossa varmistaa, että tekijöiden tulotaso säilyy kohtuullisena, kun musiikki siirtyy yhä vahvemmin online-palveluihin?
Tavoitteenamme on saada mahdollisimman paljon laillisia palveluita kuluttajien käyttöön ja varmistaa, että musiikintekijät ja -kustantajat saavat kohtuullisen korvauksen, kun heidän musiikkinsa soi online-palveluissa. Teostolla on valmius toimia ja neuvotella korvaustasoja myös uudelleen, jos vaikuttaa siltä, että markkinat muuttuvat ja korvaustasot jäävät kehityksestä jälkeen.

Millä tasolla mainosrahoitteisten online-palveluiden korvaukset ovat suhteessa toisiinsa (esimerkiksi YouTube ja Spotify)?
Korvaukset ovat samaa tasoa kaikissa mainosrahoitteisissa online-palveluissa.

Aikooko Teosto tehdä jotain musiikintekijöiden korvaustason parantamiseksi?
Online-palvelut ovat muuttaneet musiikintekijän tulonmuodostusta ratkaisevasti, kun korvaukset muodostuvat pienistä rahavirroista. Lisäksi teosten ja niiden käytön tunnistaminen ja korvausten kohdentaminen ovat osoittautuneet online-palveluille haastaviksi. Kyse on toimialan laajemmasta kansainvälisestä murroksesta, joka ei liity ainoastaan Teostoon.   

Teoston tavoitteena on, että kun online-palveluiden merkitys musiikin kuluttamisessa kasvaa, myös musiikintekijät ja -kustantajat saavat palveluista suurempia korvauksia. Käymme aktiivisesti neuvotteluja palveluntarjoajien kanssa tilanteen parantamiseksi.

Ovatko muiden maiden keräämät online-korvaukset suurempia? Ovatko muut järjestöt tehneet parempia sopimuksia?
Teoston toimintaa sitoo kilpailuoikeus ja lisäksi sopimuksia sitovat salassapitoehdot, joten meillä ei ole tietoa, millaisia sopimuksia muut järjestöt tai toimijat ovat tehneet.

Miksi online-sopimuksissa on salassapitoehto (NDA)? Teosto on tekijöiden järjestö, sopimusehtojen pitäisi olla tekijöille läpinäkyviä.
Nykyinen sopimuskulttuuri liikemaailmassa, online-palvelut mukaan lukien, on sellainen, että salassapitosopimus useimmiten vaaditaan, kun sopimuksia tehdään. Online-palveluiden tarjoajat suojautuvat salassapitosopimuksilla kilpailijoitaan vastaan. Salassapitosopimus tarkoittaa sitä, että Teosto ei voi avata julkisesti tekemiensä sopimusten ehtoja tai tarkkaa sisältöä.

Teoston sopimus YouTuben kanssa

Milloin viimeisin sopimus astunut voimaan?
Sopimus on astunut voimaan helmikuussa 2018. 

Mikä on muuttunut uudessa sopimuksessa?
Sopimuksessa on huomioitu maksullinen palvelu YouTube Red, joka mahdollisesti avautuu Suomessa myöhemmin. Lisäksi sopimuksessa on pyritty selkiyttämään ja tehostamaan YouTuben musiikin käytön raportointia Teostolle, jotta Teosto pääsee tilittämään korvauksia nopeammin ja tarkemmin.

Saavatko tekijät parempia korvauksia uuden sopimuksen perusteella?
Yksittäisen tekijän korvauksen määrä riippuu edelleen musiikin käytöstä YouTubessa ja videoon myydyistä mainoksista tai/ja mahdollisesta musiikin käytöstä maksullisessa palvelussa.