Teoston IHAN OMA JUTTU - Musiikkiteknologia luovuuden tukena

Teoston kouluille suunnattu IHAN OMA JUTTU - Musiikkiteknologia luovuuden tukena -hanke pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteisiin uudistaa oppimisympäristöjä sekä edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Hankkeessa oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputulokseen.

Teoston IHAN OMA JUTTU -hankkeen päätavoitteena on sisällyttää musiikin luova tuottaminen, säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen teknologian tukemana osaksi koulujen musiikinopetusta.

Hanke tarjoaa kouluille ja opettajille musiikkiteknologian tietotaitoa sekä konkreettisia työkaluja ja valmiuksia moderniin musiikinopetukseen digitalisaatiota hyödyntäen. IHAN OMA JUTTU -hanke toteutetaan yhdessä konseptin kehittäjän, säveltäjä- ja tuottajatiimi Triplefist Musicin kanssa, joka koostuu kokeneista musiikki- ja opetusalan ammattilaisista Janne Hiedanniemestä, Tuomas Hiedanniemestä ja Kari Saarilahdesta.

Teoston tavoitteena on hankkeen avulla tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista ja koulutusta. Tavoitteena on tukea kouluja ja opettajia uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa ja modernin teknologian sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä opetuksessa. Hanke kannustaa opettajia ja oppilaita luovaan tekemiseen ja säveltämiseen, jolloin musiikintunneilla ei keskitytä pelkästään olemassa olevien kappaleiden soittamiseen, vaan luodaan myös omaa uutta musiikkia. Tavoitteena on myös madaltaa kynnystä siihen, miten digitaalisia työkaluja voidaan ottaa opetuksessa käyttöön ja kokeilla uusia oppimisen tapoja.

Olemme saaneet hankkeeseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Olemme IHAN OMA JUTTU -hankkeella mukana myös Suomi100 -juhlavuoden ohjelmassa.

Säveltämisen eri tapoja ja luovaa tekemistä musiikintunneilla on tarkasteltu myös Säveltäjyyden jäljillä –teoksessa, joka pohjautuu kokemuksiin Teoston BiisiPumppu-hankkeesta. Kirja on tehty yhteistyössä Teoston, ArtsEqual-hankkeen sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa ja sen sähköistä versiota voi ladata verkosta osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169020

Lisätietoja:

Riikka Railimo
yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden päällikkö
puh. 09 6810 1283, 040 504 35 21
riikka.railimo@teosto.fi