Itsehallinnointiin liittyvää sanastoa

Olemassa oleva musiikki: elokuvassa tai muussa tallenteessa käytettyä musiikkia, jota ei ole sävelletty tilauksesta erityistä käyttöä varten. Esimerkkinä musiikki, joka on otettu äänitteeltä tv-ohjelmaan.

Tilausmusiikki: elokuvassa tai muussa tallenteessa käytettyä musiikkia, joka on sävelletty tilauksesta erityistä tiettyä käyttöä varten (score-musiikki)

Katalogi- tai tuotantomusiikki: taustamusiikiksi ääni- ja kuvatuotantoihin tarkoitettua musiikkia, jonka kopioinnista ja synkronoinnista on sovittu tekijänoikeusjärjestön ulkopuolella

Royalty free-musiikki: taustamusiikiksi ääni- ja kuvatuotantoihin tarkoitettua musiikkia, jonka tekijänoikeuksista on kokonaan sovittu tekijänoikeusjärjestöjen ulkopuolella, esim. Epidemic Sound -kirjasto

Synkronointi: äänen liittäminen liikkuvaan kuvaan (musiikki liitetään toisen taiteenlajin teokseen), esim. musiikin liittäminen elokuvaan

Kopiointi: musiikin tallentaminen eri tallennusalustoille audiona tai osana av-tuotantoa (audiovisuaalinen tuotanto), esim. elokuvan kopion valmistus

Tallentaminen: teoskappaleen valmistaminen, käytetään yleissanana erottamaan tallennustilanteet julkisesta esittämisestä

Julkinen esittäminen/välittäminen yleisölle: musiikin esitysoikeudet joko läsnä olevalle yleisölle tai välittäminen yleisölle vaikkapa tietoverkossa, esim. elokuvan esittäminen elokuvateatterissa tai striimaaminen verkon välityksellä