Käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiseen musiikin käytön tilanteeseen

Teoston oikeudenomistaja (säveltäjä, sanoittaja, kustantaja) voi myöntää itse luvan musiikkinsa käyttämiselle yksittäisessä tapauskohtaisessa musiikin käyttötilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yksittäinen konsertti, tv-ohjelma tai muu esitys. Kun oikeudenomistaja myöntää itse luvan musiikkinsa käytölle tietyssä tilanteessa, hän sopii ja laskuttaa itse teoksen käyttökorvauksen musiikkia käyttävän tahon kanssa.

Käyttöoikeuden myöntäminen koskee teoksen esitys-, tallennus- ja/tai synkronointioikeuksia – tai jotain näistä oikeuksista.

Ehdot käyttöoikeuden myöntämiselle

  • Musiikin käyttöön voi myöntää käyttöluvaan itse vain, jos kaikkien käytettävien teosten kaikki säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat suostuvat siihen. Kaikkien oikeudenomistajien tulee antaa kirjallinen suostumus käyttöoikeuden myöntämiseen.
  • Mahdollisuus käyttöoikeuden myöntämiseen koskee ainoastaan Teoston asiakkaana olevia oikeudenomistajia. Käyttöoikeutta ei voi myöntää sellaisten teosten osalta, joiden oikeudenomistajiin kuuluu muiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita, jos näiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimus ei mahdollista yksittäisen käyttöoikeuden myöntämistä järjestön mandaatin ohi.
  • Se, että teoksesta ei ole tehty Teostolle teosilmoitusta, ei vielä tarkoita, että teos on Teoston mandaatin ulkopuolella. 

Yksittäiseen käyttötilanteeseen myönnetty lupa on voimassa määritellyn ajan (esim. tapahtuman päivämäärä tai tv-ohjelman esitysaika). Teos tai teokset pysyvät muilta osin Teoston hallinnoinnissa.

Kun oikeudenomistaja myöntää itse luvan musiikkinsa käyttöön, Teosto tai NCB eivät lisensoi musiikin käyttöä tai kerää tai tilitä kyseisestä käyttötilanteesta korvauksia teoksen oikeudenomistajille niiden oikeuksien osalta, jotka on otettu itsehallinnointiin.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet lupien myöntämiseen
 

Olemme tehneet itsehallinnointiin lomakkeet ja toimintaohjeet sellaisille musiikin käytön alueille, joissa olemme  tunnistaneet itsehallinnoinnille olevan eniten kysyntää. Tällä hetkellä ohjeet ja määrämuotoiset lomakkeet löytyvät

Jos haluat myöntää itse käyttöluvan musiikkisi käytölle muilla kuin live- ja av-alueilla, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme: omateosto@teosto.fi, puh. 010 808 118.