Kysymyksiä ja vastauksia itsehallinnoinnista av-tuotannoissa

Kysymys: Mitä asiakassopimusuudistuksessa tapahtuu, mitä se tarkoittaa?    
Vastaus: Uusi asiakassopimus tuo Teoston suorina asiakkaina oleville oikeudenomistajille eli säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille lisää joustoa tekijänoikeuksien hallinnointiin. Jatkossa säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat voivat aiempaa joustavammin sopia yhteisellä päätöksellä itse musiikkinsa käytöstä, mutta olla samalla myös Teoston asiakkaita.  

Kysymys: Keitä musiikintekijöitä uudistus koskee? 
Vastaus: Uudistus koskee vain Teoston suorina asiakkaana olevia oikeudenomistajia eli säveltäjiä, sanoittajia ja musiikkikustantajia.  

Kysymys: Ketkä ovat Teoston suoria asiakkaita?
Vastaus: Teoston suoria asiakkaita ovat ne säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat, jotka ovat tehneet Teoston kanssa asiakassopimuksen. Teosto edustaa Suomessa myös muiden maiden tekijänoikeusjärjestöihin kuuluvia oikeudenomistajia vastavuoroisuussopimuksiin perustuen. Teoston asiakassopimusuudistus ei koske vastavuoroisuussopimuksilla Teoston edustuksessa olevia oikeudenomistajia.   

Kysymys: Mitä teoksia tai musiikkia uudistus koskee? 
Vastaus: Uudistus koskee vain Teoston suorina asiakkaina olevien oikeudenomistajien säveltämää, sanoittamaa ja/tai kustantamaa musiikkia.  

Kysymys: Miksi uudistus tehdään?  
Vastaus: Uudistuksen taustalla on Teoston Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle (KKV) tekemä sitoumusehdotus, jonka KKV hyväksyi 18.12.2018.  Uudistuksen tavoitteena on kehittää Teoston toimintaa ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja markkinoiden muuttuvia tarpeita. 

Kysymys: Miten Teoston asiakassopimusuudistuksen mahdollistama itsehallinnointi toimii käytännössä?
Vastaus: Oikeuksien itsehallinnointi toimii niin sanotulla opt out -mallilla, eli teoksen irrottaminen itsehallinnointiin edellyttää oikeudenomistajilta aina yhteistä päätöstä ja erillistä ilmoitusta Teostolle viimeistään 30 vuorokautta ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää. Oikeudenomistajien vastuulla on huolehtia myös siitä, että oikeuksien ostaja on tietoinen itsehallinnoinnista.

Kysymys: Mikä uudistuksen myötä muuttui nimenomaan av-alueella?
Vastaus: Asiakassopimuksen uudistuksen myötä tekijä tai kustantaja voi jatkossa
 - irrottaa yksittäisen tai useamman teoksen kokonaan Teosto/NCB:n hallinnoinnista ja
- myöntää itse käyttöoikeuden oman musiikkinsa käyttöön yksittäisessä käyttötilanteessa.

Musiikintekijät ja kustantajat ovat jo aiemmin hallinnoineet itse synkronointi- ja tallennusoikeuksia tuotantomusiikin osalta pitkissä elokuvissa, mainoksissa sekä kaupallisissa lyhytelokuvissa ja dokumenteissa. Uudistuksen myötä tuotantomusiikin ja edellä mainittujen av-tuotantojen itsehallinnointimahdollisuudet laajenivat myös niiden esitysoikeuksiin.

Uudistuksen myötä oikeudenomistajat voivat jatkossa niin halutessaan myöntää itse synkronointi-, tallennus- ja/tai esitysoikeuksille käyttöluvan myös

  • TV-tuotantoihin (kaikki tuotantotyypit, kunhan käyttötilanne on yksittäinen kuten  esim. yksi tv-sarjan tuotantokausi tai tv-elokuva)*
  • Ei-kaupallisiin av-tuotantoihin (esim. oppilasvideot, oppilastyöt, lyhytelokuvat, dokumentit, jotka eivät mene elokuvateatterilevitykseen)
    *tv-sarjan eri tuotantokaudet ovat erillisiä käyttötilanteita

Teoksen kaikkien tekijöiden ja kustantajien täytyy hyväksyä ja vahvistaa mahdollinen teoksen irrottaminen Teosto/NCB:n hallinnasta tai käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiseen käyttötilanteeseen. Musiikin tekijöiden ja/tai kustantajien itse myöntämä käyttöoikeus yksittäiseen av-tuotantoon on voimassa enintään kaksi vuotta, minkä jälkeen teokset palautuvat Teoston hallinnointiin.

Kysymys: Mitä käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiseen käyttötilanteeseen tarkoittaa?
Vastaus: Oikeudenomistajat eli säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat voivat yhteisellä päätöksellä itsehallinnoida eli myöntää itse luvan musiikkinsa käyttämiselle yksittäisessä, tapauskohtaisessa käyttötilanteessa. Tällainen käyttötilanne voi av-alueella olla esimerkiksi yksittäinen tv-ohjelmasarja tai tv-elokuva. Tv-ohjelmasarjan kukin tuotantokausi on erillinen yksittäinen käyttötilanne.

Kysymys: Voivatko säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat siis jatkossa sopia tekijänoikeuksistaan Teosto/NCB:n ”ohi”?
Vastaus: Kyllä, jos he yhteisellä päätöksellään niin haluavat. Musiikintekijät ja kustantajat ovat jo aiemminkin hallinnoineet omia oikeuksiaan tietyissä tapauksissa, nyt tähän liittyvät mahdollisuudet ja oikeudet laajenivat. Tekijät ja kustantajat voivat myös jatkaa yhteistyötä Teoston kanssa entiseen malliin, jolloin Teosto/NCB hallinnoi ja valvoo joko kaikkia tai osaa heidän Teosto/NCB:lle luovuttamistaan oikeuksista.

Kysymys: Kuka voi irrottaa teoksen itsehallinnointiin?
Vastaus: Teoksen tai teokset voivat irrottaa itsehallinnointiin teoksen säveltäjä, sanoittaja ja/tai kustantaja siinä tapauksessa, että he kaikki ovat Teoston suoria asiakkaita ja he kaikki antavat yhteisesti kirjallisen suostumuksen itsehallinnointiin. Itsehallinnoinnista täytyy ilmoittaa Teostolle  viimeistään 30 vuorokautta ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää.

Kysymys: Voiko joitain av-tuotantoihin ja niiden esittämiseen tarvittavia oikeuksia jatkossa hallinnoida Teosto/NCB ja joitain oikeuksia tekijät ja kustantajat itse?
Vastaus: Kyllä voi. NCB:n synkronointi- ja tallennusoikeuksien itsehallinnointimalli on edelleen voimassa sekä tuotantomusiikin että pitkien elokuvien, mainosten, kaupallisten lyhytelokuvien ja dokumenttien osalta. Tekijät ja kustantajat voivat jatkaa yhteistyötä Teosto/NCB:n kanssa entiseen malliin, jolloin musiikin synkronointi- ja tallennusoikeuksia hallinnoi NCB ja esitysoikeuksia Teosto. Niin halutessaan tekijät ja kustantajat voivat yhteisellä päätöksellään irrottaa teostensa oikeuksia (tallennus-, synkronointi ja/tai esitysoikeudet) Teoston ja NCB:n hallinnoinnista ja myöntää luvan musiikkinsa käyttämiseen itse.  

Kysymys: Onko itsehallinnointi eri asia kuin suoralisensointi?
Vastaus: Ei ole. Itsehallinnointi ja suoralisensointi tarkoittavat samaa, mutta samasta asiasta puhutaan kahdella eri nimellä.

Kysymys: Mistä voin tietää, kuka oikeuksia milloinkin hallinnoi?
Vastaus: Tv-yhtiöt ja tuotantoyhtiöt saavat jatkossakin tarvitsemansa musiikin käyttöluvat Teosto/NCB:ltä aivan samalla tavalla kuin ennenkin. Toimintamalli on erilainen vain siinä tapauksessa, jos oikeudenomistajat erikseen yhteisellä päätöksellä ilmoittavat irrottavansa osan tai kaikki av-aluetta koskevista oikeuksistaan Teosto/NCB:n hallinnoinnista ja myöntävänsa itse luvan oman musiikkinsa käyttöön. Itsehallinnoinnista on ilmoitettava Teostolle 30 vuorokautta ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää. Tässä tapauksessa oikeudenomistajan vastuulla on myös todentaa itsehallinnointi tv- ja/tai tuotantoyhtiölle.

Kysymys: Suoraan tai nauhoitettavaan tv-ohjelmaan esiintymään tulossa oleva artisti/bändi on ilmoittanut itsehallinnoivansa esittämäänsä musiikkia. Kuinka toimitaan?
Vastaus: Siinä tapauksessa, kun oikeudenomistajat ilmoittavat itsehallinnoinnista, oikeudenomistajien kanssa kannattaa sopia kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan musiikin käyttöluvan ehdoista, hinnasta ja maksuehdoista. Samalla voi selvittää, kuka tai mikä taho esityskorvauksen laskuttaa.

Kysymys: Suorassa tai nauhoitettavassa tv-ohjelmassa on monta esiintyjää, joista yksi tai useampi ilmoittaa itsehallinnoivansa esittämäänsä musiikkia, mutta osa ei ilmoita mitään. Kuinka toimin?
Vastaus: Sovi itsehallinnoinnista siitä ilmoittaneiden oikeudenomistajien kanssa kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan. Teosto/NCB hallinnoi samalla tavalla kuin aina ennenkin niiden oikeudenomistajien oikeuksia, jotka eivät ole erikseen ilmoittaneet itsehallinnoinnista.

Vaikuttaako tämä uudistus myös ulkomaisiin musiikintekijöihin tai esiintyjiin?
Vastaus: Tämä uudistus koskee vain Teoston suoria asiakkaita, jotka ovat Teoston asiakassopimuksen piirissä. Ulkomaiset musiikintekijät ja kustantajat eivät yleensä ole Teoston asiakkaita. Joidenkin ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimukset ovat kuitenkin mahdollistaneet jo aiemmin itsehallinnoinnin, joten Suomessakin on jo ollut muutamia ulkomaisia esiintyjiä, joiden esittämä musiikki on itsehallinnoitua.

Kysymys: Voinko hankkia musiikin esitysoikeudet suoraan artistilta?
Vastaus: Musiikin tekijä eli säveltäjä tai sanoittaja ei aina itse esitä tekemäänsä musiikkia eli ole artisti. Musiikin käyttöoikeuksia voivat hallinnoida ja käyttölupia myöntää vain Teosto/NCB tai musiikin tekijät eli säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat itse, jos he yhteisellä päätöksellä haluavat itsehallinnoida oikeuksiaan. Jos artisti on itse myös tehnyt esittämänsä musiikin, hän voi itsehallinnoinnin kriteerien täyttyessä ja niin halutessaan hallinnoida musiikkinsa käyttöoikeuksia itse tai Teosto/NCB voi hallinnoida oikeuksia hänen puolestaan.

Kysymys: Vaikuttaako uudistus sopimuslisenssikäytäntöön?
Vastaus:
Koska nyt tehtävä uudistus koskee vain Teoston asiakkaana olevia oikeudenomistajia, tekijänoikeusjärjestöihin kuulumattomia tekijöitä koskeva sopimuslisenssikäytäntö säilyy pääosin ennallaan. Jos Teoston asiakkaana oleva oikeudenomistaja irrottaa teoksensa kokonaan Teoston hallinnoinnista eli käyttää kielto-oikeuttaan, kyseinen teos ei sen jälkeen kuulu enää sopimuslisenssin piiriin.

Kysymys: Muuttaako uudistus musiikin raportointia tv- tai tuotantoyhtiöiden osalta?
Vastaus:
Tällä hetkellä käytössä oleviin raportointimalleihin ja prosesseihin ei ole tulossa mitään muutoksia. Mahdollisista myöhemmin tehtävistä raportointikäytäntöjen muutoksista sovitaan tv-yhtiöiden ja tuotantoyhtiöiden kanssa erikseen.

Kysymys: Miten muutos vaikuttaa Teoston musiikinkäyttölupien hinnoitteluun?
Vastaus:
Teoston hinnoittelu tulee perustumaan jatkossakin massalisensointiin eikä teoskohtaiseen hinnoitteluun.