Kysymyksiä ja vastauksia itsehallinnoinnista oikeudenomistajille

Mitä itsehallinnointi tarkoittaa?  
Itsehallinnointi tarkoittaa, että Teoston asiakkaina olevat säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat voivat aiempaa joustavammin yhteisellä päätöksellä sopia itse musiikkinsa käytöstä, mutta olla samalla myös Teoston asiakkaita.

Keitä musiikintekijöitä itsehallinnointi koskee?
Vain Teoston suorina asiakkaina olevia säveltäjiä, sanoittajia ja musiikkikustantajia. Teoston suoria asiakkaita ovat ne säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat, jotka ovat tehneet Teoston kanssa asiakassopimuksen. Teosto edustaa Suomessa myös muiden maiden tekijänoikeusjärjestöihin kuuluvia oikeudenomistajia vastavuoroisuussopimuksiin perustuen. Teoston asiakassopimusuudistus ei koske vastavuoroisuussopimuksilla Teoston edustuksessa olevia oikeudenomistajia. 

Mitä teoksia tai musiikkia itsehallinnointi koskee?
Itsehallinointi koskee vain Teoston suorina asiakkaina olevien oikeudenomistajien säveltämää, sanoittamaa ja/tai kustantamaa musiikkia. Koska säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat luovuttavat Teostolle lähtökohtaisesti oikeudet kaikkiin – myös tuleviin – teoksiinsa, uudistus koskee sekä heidän jo Teostoon rekisteröimiään teoksia että myös heidän uusia, tulevia teoksiaan.  

Mitä minun pitää tehdä, jos haluan itsehallinnoida teostani tai teoksiani?

Oikeuksien itsehallinnointi toimii niin sanotulla opt out -mallilla, eli teoksen voi irrottaa itsehallinnointiin vain, jos kaikki teoksen säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat suostuvat siihen. Itsehallinnointiin tarvitaan teoksen kaikkien oikeudenomistajien suostumus ja itsehallinnoinnista täytyy ilmoittaa Teostolle kirjallisesti. Ilmoittaminen tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää.

Liittyessään Teoston asiakkaaksi säveltäjä, sanoittaja ja musiikkikustantaja luovuttaa Teostolle lähtökohtaisesti oikeudet kaikkiin – myös tuleviin – teoksiinsa.  Siksi myös uusista teoksista on jatkossakin tehtävä Teostolle teosilmoitus. Teosilmoituksen tekemisen jälkeen niistä uusista teoksista, jotka halutaan irrottaa itsehallinointiin, on tehtävä itsehallinnointi-ilmoitus.  Toimintamalli on sama sekä kokonaan itsehallinointiin irrotettavien teosten osalta että niiden teosten osalta, jotka irrotetaan itsehallinnointiin käyttötapauskohtaisesti. Teosilmoituksia käytetään musiikinkäyttöraportteihin pohjautuvien tilitysten oikeellisuuden varmistamiseen.

Teoksen tai teokset voi myös palauttaa Teoston hallintaan siitä erikseen ilmoittamalla. ​Palautusilmoitukset tehdään Teoston asiakaspalveluun.

Voinko olla Teoston asiakas ilman, että Teosto hallinnoi kaikkia oikeuksiani? Voinko sopia tekijänoikeuksistani myös Teoston ”ohi”?
Kyllä, jos niin haluat. Vaihtoehto on, että Teosto hallinnoi ja valvoo kaikkia Teostolle luovuttamiasi oikeuksia.

Miten itsehallinnointi toimii käytännössä säveltäjän, sanoittajan tai musiikkikustantajan kannalta?
Oikeuksien itsehallinnointi toimii niin sanotulla opt out -mallilla, eli teoksen irrottaminen itsehallinnointiin edellyttää aina kaikkien oikeudenomistajien yhteistä päätöstä ja erillistä ilmoitusta Teostolle. Pelkästään se, että teoksesta ei ole tehty teosilmoitusta ei tarkoita, että teos on Teoston hallinnoinnin ulkopuolella.

Liittyessään Teoston asiakkaaksi säveltäjä, sanoittaja ja musiikkikustantaja luovuttaa Teostolle lähtökohtaisesti oikeudet kaikkiin – myös tuleviin – teoksiinsa.  Siksi myös uusista teoksista on jatkossakin tehtävä Teostolle teosilmoitus. Teosilmoituksen tekemisen jälkeen niistä uusista teoksista, jotka halutaan irrottaa itsehallinointiin, on tehtävä itsehallinnointi-ilmoitus.  Toimintamalli on sama sekä kokonaan itsehallinointiin irrotettavien teosten osalta että niiden teosten osalta, jotka irrotetaan itsehallinnointiin käyttötapauskohtaisesti. Teosilmoituksia käytetään musiikinkäyttöraportteihin pohjautuvien tilitysten oikeellisuuden varmistamiseen.   

Teoksen tai teokset voi myös palauttaa Teoston hallintaan siitä erikseen ilmoittamalla. Palautusilmoitukset tehdään Teoston asiakaspalveluun.

Kuka voi irrottaa teoksen itsehallinnointiin?
Teoksen tai teokset voivat irrottaa itsehallinnointiin teoksen säveltäjä, sanoittaja ja kustantaja yhteisellä päätöksellä. Teoksen voi irrottaa itsehallinnointiin vain, jos kaikki teoksen säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat ovat Teoston asiakkaita ja antavat siihen kirjallisen suostumuksensa. Itsehallinnoinnista täytyy ilmoittaa Teostolle kirjallisesti. Ilmoittaminen tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää.

Voiko sovittaja irrottaa teoksen itsehallinnointiin?
 Itsehallinnoinnista voivat päättää vain säveltäjä, sanoittaja ja kustantaja kaikkien yhteisellä päätöksellä.

Voinko irrottaa teoksesta itsehallinnointiin vain oman osuuteni?
Et voi. Yksittäistä teoksen teososuutta ei voi irrottaa Teoston hallinnoinnista ilman, että muutkin osuudet irrotetaan. Itsehallinnointi koskee siis koko teosta ja kaikkia teososuuksia.

Mitä teoksen irrottaminen Teoston hallinnoinnista tarkoittaa?
Jos oikeudenomistajat irrottavat teoksen Teoston hallinnoinnista, he myöntävät itse teoksen käyttöluvat kaikkiin eri käyttötarkoituksiin, sopivat käytön ehdoista ja korvauksesta ja laskuttavat käyttökorvaukset. Irrottaminen koskee teoksen esitys-, tallennus- ja synkronointioikeuksia.  Kun teos on irrotettu itsehallinnointiin, Teosto tai NCB eivät lisensoi irrotettua teosta eivätkä kerää tai tilitä kyseisen teoksen osalta mitään korvauksia teoksen oikeudenomistajille Suomesta tai ulkomailta.

Teoksen tai teokset voi myös palauttaa Teoston hallintaan siitä erikseen ilmoittamalla. ​Palautusilmoitukset tehdään Teoston asiakaspalveluun.

Mitä käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiselle teokselle tarkoittaa? 
Oikeudenomistajat voivat yhteisellä päätöksellä ottaa itsehallinnointiin yhden tietyn teoksen ja myöntää itse luvan teoksen käyttämiselle yksilöidyssä käyttötilanteessa

Mitä käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiseen käyttötilanteeseen tarkoittaa?
Oikeudenomistajat voivat yhteisellä päätöksellä itsehallinnoida tiettyjä, yksittäisiä käyttötilanteita eli myöntää itse luvan musiikkinsa käyttämiselle yksittäisessä, tapauskohtaisessa käyttötilanteessa. Tällaisia käyttötilanteita voivat olla esimerkiksi yksittäinen konsertti, tv-ohjelma tai muu esitys.

Joistain teoksista on olemassa originaaliteoksen lisäksi useita eri versiota. Miten toimin, jos haluan irrottaa originaalin tai jonkun version itsehallinnointiin?
Itsehallinnointia tulee hakea erikseen originaaliteokselle sekä kaikille sen eri versioille. Sovitettu versio on mahdollista irrottaa itsehallinnointiin, vaikka originaali teos olisi Teoston hallinnoinnissa ja päinvastoin. Teos on mahdollista irrottaa teoksen säveltäjän, sanoittajan ja kustantajan yhteisellä päätöksellä, vaikka sovittaja ei anna lupaa itsehallinnointiin.   ​

Voiko itsehallinnointiin irrottaa teoksen, jolla on useita tekijöitä, jos osa tekijöistä kuuluu johonkin muuhun tekijänoikeusjärjestöön kuin Teostoon?
Ei voi. Käyttöoikeutta ei voi myöntää sellaisten teosten osalta, joiden oikeudenomistajiin kuuluu muiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita, jos näiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimus ei mahdollista yksittäisen käyttöoikeuden myöntämistä järjestön ohi.

Voiko itsehallinnointiin irrottaa teoksen, jonka yhdellä tekijällä on kansainvälinen kustantaja, joka ei ole Teoston suora asiakas?
Ei voi. Käyttöoikeutta ei voi myöntää sellaisten teosten osalta, joiden oikeudenomistajiin kuuluu muiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita, jos näiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimus ei mahdollista yksittäisen käyttöoikeuden myöntämistä järjestön ohi.

Voiko itsehallinnointiin irrottaa teoksen, jonka yhdellä tekijällä on kotimainen kustantaja, jolla on alikustannussopimus NCB:n alueen (Pohjoismaat ja Baltia) ulkopuolella?
Ei voi. Käyttöoikeutta ei voi myöntää sellaisten teosten osalta, joiden oikeudenomistajiin kuuluu muiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita, jos näiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimus ei mahdollista yksittäisen käyttöoikeuden myöntämistä järjestön ohi.

Voiko itsehallinnointiin irrottaa teoksen, jonka yksi tai useampi tekijä ei kuulu mihinkään tekijänoikeusjärjestöön?
Kyllä voi, jos teoksen tekijänoikeusjärjestöön kuuluvat oikeudenomistajat ovat Teoston suoria asiakkaita. Käyttöoikeutta ei voi myöntää sellaisten teosten osalta, joiden oikeudenomistajiin kuuluu muiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita, jos näiden tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimus ei mahdollista yksittäisen käyttöoikeuden myöntämistä järjestön ohi.

Voinko itsehallinnoida teoksiani vain Suomessa vai myös muissa maissa?
Itsehallinnointia ei rajata maantieteellisesti vain Suomeen, vaan maailmanlaajuinen itsehallinnointi on mahdollista teostasolla. Teosto välittää tiedon Teoston hallinnoinnista irrotetuista teoksista muille järjestöille käytettävissä olevin tarkoituksenmukaisin keinoin.

Olen julkaisemassa omakustanteisen levyn. Tarvitseeko minun enää maksaa tallennuskorvauksia, jos omistan itse kaikki oikeudet äänitteellä oleviin kappaleisiin?
Ei tarvitse. Voit ottaa yksittäisen äänitepainoksen itsehallinnointiin tekemällä siitä itsehallinnointi-ilmoituksen verkkopalvelussamme ​

Voiko teoksen irrottaa itsehallinnointiin Spotifyssa?
Ei vielä tässä vaiheessa. Spotify ei ole yhteen käyttötilanteeseen verrattava palvelu vaan laajempi musiikin tarjonnan kanava. Samoin esimerkiksi kokonaista radiokanavaa ei voi ottaa yhden teoksen osalta itsehallinnointiin.

Voiko teoksen irrottaa itsehallinnointiin YouTubessa julkaistavaa musiikkivideota varten?
Voi. Musiikkivideo on yksittäinen av-tuotanto, joten siinä olevan musiikin käyttöoikeuksia voi itsehallinnoida. Itsehallinnointi ei kuitenkaan koske pelkästään YouTubea, vaan se koskee myös kaikkia muitakin kanavia ja julkaisualustoja, joissa musiikkivideo julkaistaan.  

Jos itsehallinnoin, miten voin olla varma että musiikin käyttäjät ovat hankkineet asianmukaiset oikeudet teosteni esittämiseen?
Jos päätät myöntää käyttölupia teoksiisi itse, sinun tulee hankkia siihen muiden oikeudenomistajien suostumus ja hoitaa itse myös oikeuksien hallinnointi, valvonta ja korvausten kerääminen.

Oikeudenomistajana voit jatkaa yhteistyötä Teoston kanssa entiseen malliin, jolloin Teosto hallinnoi ja valvoo kaikkia Teostolle luovuttamiasi oikeuksia. Tällöin sinun ei tarvitse itse huolehtia siitä, onko musiikin käyttäjä hankkinut luvan musiikin esittämiseen, vaan Teosto hoitaa asian puolestasi.  Samalla varmistamme, että saat korvauksen, kun musiikkiasi käytetään.  

Miten itsehallinointi vaikuttaa Teoston maksamiin tekijänoikeuskorvauksiin?
Jos päätät hallinnoida itse yksittäisen teoksen tai teostesi käyttöoikeuksia, Teosto ei kerää eikä tilitä niistä korvauksia, vaan huolehdit siitä itse. 

Mitä oikeuksia voin itsehallinnoida av-alueella? 

Tekijät ja/tai kustantajat voivat yhteisellä päätöksellä

  1. irrottaa yksittäisen tai useamman teoksen kokonaan Teosto/NCB:n hallinnoinnista ja
  2. myöntää itse käyttöoikeuden oman musiikkinsa käyttöön yksittäisessä käyttötilanteessa
  3. myöntää itse synkronointi-, tallennus- ja/tai esitysoikeuksille käyttöluvan 
  • tuotantomusiikkiin
  • pitkiin elokuviin, mainoksiin, kaupallisiin lyhytelokuviin ja dokumetteihin 
  • TV-tuotantoihin (kaikki tuotantotyypit, kunhan käyttötilanne on yksittäinen kuten esim. yksi tv-sarjan tuotantokausi tai tv-elokuva)*
  • Ei-kaupallisiin av-tuotantoihin (esim. oppilasvideot, oppilastyöt, lyhytelokuvat, dokumentit, jotka eivät mene elokuvateatterilevitykseen)
  • *tv-sarjan eri tuotantokaudet ovat erillisiä käyttötilanteita

Teoksen kaikkien tekijöiden ja kustantajien täytyy hyväksyä ja vahvistaa mahdollinen teoksen irrottaminen Teosto/NCB:n hallinnasta tai käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiseen käyttötilanteeseen. Musiikin tekijöiden ja/tai kustantajien itse myöntämä käyttöoikeus yksittäiseen av-tuotantoon on voimassa enintään kaksi vuotta, minkä jälkeen teokset palautuvat Teoston hallinnointiin

Voiko Teosto/NCB jatkossakin hallinnoida joitain av-tuotantoihin liittyviä oikeuksiani, jos haluan hallinnoida joitain oikeuksiani itse?  
Kyllä voi. Tekijät ja kustantajat voivat siis tehdä yhteistyötä Teosto/NCB:n kanssa  malliin, jolloin musiikin synkronointi- ja tallennusoikeuksia hallinnoi NCB ja esitysoikeuksia Teosto. 

Teosto on maksanut minulle ennakkotilitystä, jota vähennetään nyt tilityksistäni. Voinko tästä huolimatta irrottaa teoksiani Teoston hallinnoinnista?
Teosten irrottaminen tai käyttölupien myöntäminen itse ei ole mahdollista, jos Teostolla on sinulta maksamattomia saatavia.

Vaikuttaako itsehallinnointi sopimuslisenssikäytäntöön?
Jos Teoston asiakkaina olevat oikeudenomistajat irrottavat teoksensa kokonaan Teoston hallinnoinnista eli käyttävät kielto-oikeuttaan, kyseinen teos ei sen jälkeen kuulu enää sopimuslisenssin piiriin. Jos yksikin teoksen tekijä on tekijänoikeusjärjestöön kuulumaton, Teoston asiakkaana olevat oikeudenomistajat sitoutuvat ilmoittamaan järjestöön kuulumattomalle osapuolelle, että myös hän luopuu itsehallinnoinnin myötä oikeudestaan mahdollisiin sopimuslisenssikorvauksiin

Voiko itsehallinnointi johtaa siihen, että musiikkia käyttävät yritykset alkavat polkea hintoja ja vaativat tekijöitä myymään lupia Teoston ohi? Mitä minun tulisi tällaisessa tilanteessa tehdä?
Itsehallinnoinnin tarkoitus on lisätä säveltäjien, sanoittajien ja kustantajien valinnan mahdollisuuksia, mutta tätä valinnan vapautta ei ole pakko käyttää. Päätös mahdollisesta itsehallinnoinnista on aina säveltäjien, sanoittajien ja kustantajien. Teosto huolehtii musiikkisi lisensoinnista ja sinulle kuuluvien korvausten keräämisestä sekä tilittämisestä, jos niin toivot. Päätös asiassa kuuluu siis musiikin tekijälle ja kustantajalle, ei musiikin käyttäjälle.