Itsehallinnointi: musiikintekijä voi itse antaa luvan musiikkinsa esittämiseen

Teoston asiakkaana olevat säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat voivat jatkossa antaa itse käyttöluvan omien teostensa esittämiseen yksittäisissä konserteissa, festivaaleilla, keikoilla tai tapahtumissa. Tämä edellyttää, että teosten kaikki säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat ovat antaneet siihen kirjallisen suostumuksensa, ja suostumukset on toimitettu Teostolle.

Jos oikeudenomistajat ovat ilmoittaneet haluavansa lisensoida musiikkinsa käytön itse, ei Teosto lisensoi kyseistä käyttöä, vaan esitysoikeudet tapahtumassa on hankittava suoraan kyseisiltä oikeudenomistajilta. Tässä tapauksessa oikeudenomistajat sopivat itse myös musiikin käytön korvauksesta tapahtumajärjestäjän kanssa.

Oikeudenomistajan itse myöntämä elävän musiikin esityslupa

Oikeudenomistajan omille teoksilleen myöntämä esityslupa on voimassa vain niissä tapahtumissa, joista hän on ilmoittanut sekä Teostolle että tapahtumajärjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa ja vain ilmoitetun ajan. Muilta osin teokset pysyvät Teoston hallinnoinnissa.

Jos tapahtumassa esitetään myös muiden oikeudenomistajien teoksia, on lupa niiden esittämiseen hankittava erikseen.

Mistä tapahtumajärjestäjä tietää, kuka hallinnoi artistin, bändin tai orkesterin esittämän musiikin esitysoikeuksia?

Tapahtumajärjestäjät saavat jatkossakin tarvitsemansa musiikin esitysluvat Teostosta aivan samalla tavalla kuin ennenkin.

Toimintamalli on erilainen vain siinä tapauksessa, jos oikeudenomistaja ottaa yhteyttä tapahtumajärjestäjään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa ja erikseen ilmoittaa, että hän myöntää itse esitysluvan omille teoksilleen. Tässä tapauksessa oikeudenomistajan vastuulla on myös todentaa itsehallinnointi tapahtumajärjestäjälle.

Voimassa oleva Teoston musiikinesityslupa kattaa siis jatkossakin tapahtumajärjestäjän lupatarpeen, jos oikeudenomistaja ei erikseen ilmoita hänelle itsehallinnoinnista ja todenna sitä. Vastuu itsehallinnoinnin todentamisesta on oikeudenomistajalla, ei tapahtumajärjestäjällä.

Siinä tapauksessa, että oikeudenomistaja ilmoittaa tapahtumajärjestäjälle itsehallinnoinnista, tapahtumajärjestäjän kannattaa sopia oikeudenomistajan kanssa kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan esitysluvan ehdoista, hinnasta ja maksuehdoista. Samalla voi selvittää, kuka tai mikä taho esityskorvauksen laskuttaa.

Musiikin esityskorvausten hinNOITTELU ja laskutus jatkossa

Jos konsertissa, keikalla tai tapahtumassa esiintyy vai yksi artisti tai bändi, joka esittää vain omia teoksiaan, jotka se on ottanut itsehallinnointiin, tapahtumajärjestäjä sopii elävän musiikin esitysluvista ja käyttökorvauksista kyseisen konsertin, keikan tai tapahtuman osalta vain kyseisten oikeudenomistajien kanssa.

Jos konsertissa, keikalla tai tapahtumassa esiintyy useita artisteja tai bändejä, joista osa esittää omia, itsehallinnoimiaan teoksia ja osa Teoston hallinnoimaa musiikkia, tapahtumajärjestäjä sopii musiikin esitysluvista ja käyttökorvauksista kyseisen konsertin, keikan tai tapahtuman osalta sekä itsehallinnoivien oikeudenomistajien että Teoston kanssa ja molemmat myös laskuttavat esityskorvauksen.

Yksittäisten teosten itsehallinnointi ei vaikuta Teoston musiikinesityslupien hintaan.

Taustalla Teoston asiakassopimuksen uudistaminen 2019

Teoston oikeudenomistajien asiakassopimus uudistui 18.3.2019. Uusi asiakassopimus toi Teoston asiakkaana oleville säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille lisää joustoa tekijänoikeuksien hallinnointiin: jatkossa säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat voivat yksittäisissä tapauksissa sopia itse aiempaa joustavammin musiikkinsa käytöstä, vaikka he ovat Teoston asiakkaita.

Asiakassopimuksen uudistamisen taustalla on Teoston Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tekemä sitoumus, jonka KKV hyväksyi 18.12.2018. Uudistuksen tavoitteena on kehittää Teoston toimintaa ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja markkinoiden muuttuvia tarpeita.