Mikä on sovittamista?

Sovittaminen on teoksen musiikin luovaa muuntelua. Jotta kyse on sovituksesta, sovittajan luovan panoksen teoksen uuteen asuun pitää olla selvästi tunnistettavissa. Sovittaja siis lisää teokseen uusia musiikillisia elementtejä, joita säveltäjän alkuperäisessä luomuksessa ei ole.

Sovittamista ei ole:

 • soitintaminen ilman luovaa panosta
 • helpompien versioiden laatiminen
 • sävellajin tai äänialan muuttaminen
 • sovitusjäljitelmien laatiminen kuulonvaraisesti
 • vähäiset muutokset ja esittäjän tulkinnallinen panos
 • kaksinnusten tai rinnakkaisäänien lisääminen tai poistaminen.

Muutoksia, jotka eivät oikeuta sovittajaosuuksiin

Jako-osuuteen oikeuttavana sovituksena pidetään olemassa olevan teoksen musiikin luovaa muuntelua. Luovan panoksen pitää olla selvästi tunnistettavissa riippumatta siitä, kuka teoksen esittää. Sovituksen pitää ylittää "sovituskynnys".

Jako-osuuteen oikeuttavaa sovittamista tai muokkaamista ei ole:

 1. dynaamisten ja agogisten merkintöjen laadinta
 2. fraseeraus- ja sormitusmerkintä
 3. urkujen rekisteröintimerkintä
 4. esitykselliset viitteet tai esittäjän tulkinnallinen panos
 5. alkuperäisversiossa olevien virheiden korjaaminen tai muu vastaava toimituksellinen panos
 6. historiallisen tai muun vastaavan notaation muuttaminen tavanomaiselle nuottikirjoitukselle
 7. soitintaminen ilman luovaa panosta
 8. helpompien versioiden laatiminen esittäjistölle tai yksittäisille soittimille (esim. alkuperäisten äänien vähentäminen, yksinkertaistaminen yms.)
 9. sointumerkkien liittäminen melodiaan, kenraalibasson nuotintaminen tai tyylillisen elementin lisääminen ilman luovaa panosta
 10. teoksen tai yksittäisten äänien siirtäminen toiseen äänialaan tai toisille soittimille tai lauluäänille (transponoinnit ja puhtaat transkriptiot)
 11. kaksinnusten tai rinnakkaisäänien lisääminen tai poistaminen
 12. sovitusjäljitelmien tekeminen esim. kuulonvaraisesti
 13. koristekuvioiden lisääminen
 14. muiden vastaavanlaisten muutosten tekeminen.

Lue lisää

Sovitusluvan pyytäminen