Miten Teosto kerää tietoa, mitä musiikkia on esitetty?

Radio ja televisio

Radio- ja televisiokanavat toimittavat Teostolle sähköisesti tarkat tiedot kaikesta lähettämästään sisällöstä (sekä ohjelmista että mainoksista) ja sisällössä käytetystä musiikista.

Elävä musiikki

Livekeikoilla, konserteissa tai muissa tapahtumissa esitetystä musiikista täytyy tehdä esitysilmoitus, jonka perusteella korvaukset tilitetään. Esitysilmoituksen voi tehdä joko tapahtuman järjestäjä tai esiintyjä itse.

Taustamusiikki

Tutkimme taustamusiikin käyttöä teettämällä säännöllisin väliajoin musiikinkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen mukaan yleisin taustamusiikin lähde on useita vuosia ollut radio, jolloin taustamusiikin käytöstä kerätyt korvaukset tilitetään radioiden meille toimittamien tietojen perusteella.

Online-palvelut

Online-palveluiden musiikinkäytöstä maksettavat korvaukset perustuvat palveluntarjoajien ja Teoston välisiin sopimuksiin. Online-musiikinkäytön tilitykseen voi vaikuttaa muun muassa palvelun maksullisuus, esitystapa, käyttömäärä ja aika, jonka teos on ollut tarjolla palvelussa. Online-tilitystä maksetaan niistä palveluista, jotka ovat joko Teoston tai Teoston sisarjärjestön lisensoimia.

Online-tilityksessä on mukana sekä musiikkipalveluiden lataukset ja kuuntelu suoratoistona (esim. Spotify) että audiovisuaalisissa palveluissa ja nettiradioissa soitettava musiikki. Tilityksestä musiikintekijälle voi huolehtia joko Teosto tai Teoston hallituksen valitsema ulkopuolinen taho. Suurin osa online-palveluiden laskutuksesta ja tilityksestä hoituu tällä hetkellä NCB:n kautta.

Suoratoistona (esim. Spotify) että audiovisuaalisissa palveluissa ja nettiradioissa soitettava musiikki. Tilityksestä musiikintekijälle voi huolehtia joko Teosto tai Teoston hallituksen valitsema ulkopuolinen taho. Suurin osa online-palveluiden laskutuksesta ja tilityksestä hoituu tällä hetkellä NCB:n kautta.

Ulkomaan tilitykset

Teosto maksaa asiakkailleen korvaukset heidän musiikkinsa esittämisestä ulkomailla. Teostolla on vastavuoroisuussopimukset noin 70 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa, jotka keräävät omista maistaan korvauksia, jotka Teosto tilittää asiakkailleen. Ulkomaan esityskorvauksia tilitetään neljä kertaa vuodessa.

Tallennuskorvaukset

Kun Teostona asiakkaana olevan musiikintekijän kappaleita tallennetaan levylle tai videotuotantoon, korvaukset teoksen käytöstä laskuttaa sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tuotannoissa Teoston puolesta Nordisk Copyright Bureau (NCB). NCB on Kööpenhaminassa sijaitseva yhteispohjoismainen tallennusoikeuksia lisensoiva tekijänoikeusjärjestö, jonka jäseniä ovat pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt Teosto, Koda, Tono, Stef ja Stim. NCB:n tilitykset suomalaisille oikeudenomistajille maksetaan Teoston tilityksen yhteydessä.