Oikeudet ja tulovirrat YouTubessa

Musiikkia julkaistaan YouTubessa päivittäin - uutta ja vanhaa. Mutta miten YouTube tunnistaa, kenen musiikkia on soitettu ja entä miten Teostolle kertyy tietoa musiikinkäytöstä? Kokosimme aiheesta tietopaketin, jossa kerromme eri toimijoiden rooleista ja musiikin tunnistamisesta.

Artistin ja musiikintekijän virallisten omien videoiden lisäksi tuloja voi kertyä myös muiden käyttäjien lataamista musiikkia sisältävistä videoista, kun niihin on liitetty mainoksia.

Jotta musiikintekijä voi saada YouTubessa käytetystä musiikistaan Teosto-korvauksia, teos täytyy pystyä tunnistamaan. Tuloja YouTubessa käytetystä musiikista saa vain silloin, jos musiikkisisältöön on liitetty mainoksia, joita katsellaan. Lisäksi teoksesta täytyy aina tehdä teosilmoitus Teostolle.

Klikkaamalla kuvaa voit tarkastella sitä suurempana.

Musiikkisisältöjen tunnistaminen

YouTubessa käytettävä teos voidaan tunnistaa silloin, kun siitä on toimitettu YouTubelle referenssitiedosto ja teoksen tekijätiedot. Nämä tiedot YouTubelle voi toimittaa esimerkiksi suuri ns. major levy-yhtiö tai aggregaattori, joka on YouTuben Music Partner -kumppani. YouTuben peruskäyttäjä tai kanavanomistaja ei voi toimittaa referenssitiedostoa tai tekijätietoja YouTubelle.

Yksittäinen musiikintekijä, artisti tai masterin omistaja ei voi tehdä Music Partner -sopimusta suoraan YouTuben tai muiden digitaalisten palveluiden, kuten Spotifyn kanssa. Siksi musiikintekijällä, artistilla tai pienellä levy-yhtiöllä täytyy olla sopimus aggregaattorin tai major levy-yhtiön kanssa musiikin digitaalisesta jakelusta, jos musiikkia julkaistaan YouTubessa ja sen käytöstä halutaan myös Teosto-korvausta.

YouTube käyttää Content ID -sisällöntunnistusjärjestelmää, jonka avulla YouTube tunnistaa ja vertaa musiikintekijän luomaa sisältöä kaikkeen YouTubeen ladattavaan sisältöön.

Aggregaattori huolehtii jakelusta

Aggregaattori on kaupallinen yritys, joka jakelee äänitetuottajien musiikkia digitaalisissa kanavissa. Jotkut niistä jakelevat myös fyysisiä äänitteitä. Aggregaattori toimii siis digipalvelun ja masterin omistajan välisenä yhdyslenkkinä.

Netin palvelut, kuten YouTube, tekevät sopimukset äänitemasterin käytöstä major levy-yhtiöiden ja aggregaattorien kanssa. Levy-yhtiön tai aggregaattorin asiakas puolestaan saa yhdellä sopimuksella materiaalinsa kaikkiin niihin palveluihin, joiden kanssa aggregaattori tekee yhteistyötä.

Aggregaattori

  • jakelee musiikkia palveluille ja lataa YouTubeen kappaleesta refenssitiedoston
  • kerää palveluilta korvaukset ja maksaa ne masterin omistajille

Aggregaattorin palkkio voi olla

  • kertakorvaus per biisi tai albumi
  • rojaltikorvaus palveluilta saadusta tulosta
  • vuosikorvaus
  • korvaus per digitaalinen palvelu

Aggregaattorin asiakas

  • lataa aggregaattorin palveluun musiikkitiedostot, musiikin tekijätiedot ja muun materiaalin.
  • päättää, missä digitaalisissa kauppapaikoissa ja missä maissa haluaa musiikin julkaista.
  • voi halutessaan suunnitella ja ostaa julkaisuilleen markkinointia.

Markkinoilla on monia aggregaattoreita. Suurimpia ja pidempään toiminnassa olleita ovat esimerkiksi Phonofile, Cdbaby, Tunecore ja The Orchard. Eri aggregaattoreista kannattaa etsiä tietoa, kysellä muilta kokemuksia ja vertailla aggregaattorien sopimusehtoja ja kustannuksia. Jotkut aggregaattorit ottavat asiakkaikseen vain levy-yhtiöitä, jotkut myös artisteja. Myös hinnat ja hinnoittelumallit samoin kuin oheispalveluiden laajuus vaihtelee. Aggregaattorilla voi olla myös muita vaatimuksia asiakkailleen esim. katalogin koon suhteen.

Aggregaattoria valitessa kannattaa tarkistaa, että aggregaattorilla on jakelussaan riittävästi palveluita - tai  ainakin ne palvelut, joita itse pitää tärkeinä. Verkosta löytyy vertailuja eri aggregaattoreista.

Teosto-korvausten saamiseksi on siis olennaisen tärkeää, että biisin YouTube-jakelusta huolehtii joko aggregaattori tai levy-yhtiö, jolla on Music Partner -status.

Teosto-korvausten saamiseksi on tärkeää, että biisin YouTube-jakelusta huolehtii joko aggregaattori tai levy-yhtiö, jolla on Music Partner -status.

Lue lisää:

YouTube & usein kysyttyä

YouTuben Music Partner ja kumppaniohjelmat