Oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen

Teoston asiakas voi halutessaan irrottaa oikeusluokkia Teoston hallinnoinnista tai rajata Teostolle antamansa valtuutuksen koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta. Teoston hallinnoimat oikeudet on jaettu asiakassopimuksessa oikeusluokkiin, ja irrotuksia on mahdollista tehdä näiden luokkien puitteissa. Oikeusluokkia ei ole mahdollista pilkkoa pienempiin osiin. 


Kuva avautuu suurempana, kun klikkaat sitä.

Miten irrottaminen tapahtuu?

Voit irrottaa Teoston hallinnoinnista oikeusluokkia tai maantieteellisia alueita täyttämällä tältä sivulta löytyvän lomakkeen ja palauttamalla sen Teoston asiakaspalveluun. Merkitse lomakkeeseen, mitä maantieteellistä aluetta oikeusluokan irrottaminen koskee. Huomioithan irrotuksia tehdessäsi Teoston noudattaman maantieteellisten alueiden jaon.

Oikeuksien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen koskee kaikkia asiakassopimuksen piiriin kulloinkin kuuluvia teoksia. Oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden irrottamiset tulevat voimaan kaksi kertaa vuodessa: 1.1.–30.6. ilmoitetut muutokset tulevat voimaan 30.6. Ajanjaksolla 1.7.–31.12. ilmoitetut muutokset tulevat voimaan 31.12.

Irrottamisen jälkeen Teosto ei kerää tai tilitä korvauksia kyseisen oikeusluokan sisältämistä musiikin käytöistä valitsemasi maantieteellisen alueen osalta. Oikeuksien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen edellyttää, ettei asiakkaalla ole Teostolle suorittamattomia saatavia, kuten maksamttomia ennakoita.

Muiden oikeudenhaltijoiden suostumus oikeusluokkien irrottamiseen

Oikeusluokkien irrottaminen tai maantieteellisen alueen rajaaminen saattaa edellyttää teoksiin kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoiden, kuten yhteisteosten muiden tekijöiden tai teosten kustantajien suostumusta. Jos otat irrottamasi oikeusluokan tai maantieteellisen alueen itsehallinnointiin tai siirrät ne sellaisen yhteishallinnointiorganisaation hallinnointiin, joka ei täytä Teoston hallituksen vahvistamia luotettavia hallinnoinnin edellytyksiä, tarvitset irrottamiseen muiden oikeuksien haltijoiden suostumuksen.

Listan Teoston hallituksen vahvistamista luotettavan hallinnoinnin yhteishallinnointiorganisaatioista löydät täältä.

Irrotettujen oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden palauttaminen Teoston hallinnointiin

Jos haluat luovuttaa Teoston hallinnointiin oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita, jotka eivät ole aiemmin olleet Teoston hallinnoinnissa tai jotka olet aiemmin irrottanut Teoston hallinnoinnista, voit tehdä sen tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Oikeuksien luovutukset astuvat voimaan, kun olemme rekisteröineet ilmoituksesi.