Pelimusiikin itsehallinnointi

Jos Teoston asiakkaan tekemää musiikkia käytetään pelissä ja pelin mahdollisessa markkinointimateriaalissa, hän sopii itse musiikkinsa käytöstä ja käyttöön liittyvistä ehdoista ja korvauksista.

Jos peliin tehtyä musiikkia esitetään muualla kuin pelin yhteydessä, esimerkiksi radiossa, tv:ssä tai konsertissa, Teosto kerää musiikin käytöstä korvaukset. Teethän siis teosilmoitukset myös niistä teoksistasi, joita käytetään peleissä.

Mistä tekijä sopii itse?

Tekijä sopii itse seuraavista asioista:

  • teoksen tallentaminen osaksi pelin sisältöä ja/tai sen markkinointimateriaalia
  • teoksen kopioiminen, kun pelistä ja/tai sen markkinointimateriaalista valmistetaan fyysisiä tai digitaalisia kopioita yleisölle tapahtuvaa levittämistä tai jakelua varten
  • teoksen levittäminen ja jakelu, kun peliä ja/tai sen markkinointimateriaalia levitetään yleisölle fyysisinä kappaleina tai tarjotaan sähköisesti internet- ja mobiilialustoilla

Lisäksi tekijä sopii yllämainittujen käyttöjen ehdoista sekä korvauksista.

Jos sinulla on kustannussopimus, keskustele musiikin käytöstä kustantajasi kanssa.

Teoksen tallentamisesta graafiseen muotoon (esim. nuotit tai sanat) sopii kustantaja tai tekijä itse.

Mistä Teosto sopii?

Teosto sopii asiakkaanaan olevien musiikin tekijöiden puolesta seuraavista asioista:

  • teoksen julkinen esittäminen
  • teoksen itsenäinen tallentaminen ääni- tai kuvatallenteelle tai muuhun yhteyteen, kun kyse ei ole pelistä tai sen mainos- ja markkinointimateriaalista.
  • teoksen välittäminen yleisölle mediassa, esim. radiossa, televisiossa ja internetissä, kun kyse ei ole pelistä tai sen mainos- ja markkinointimateriaalista.

Lisäksi Teosto sopii yllämainittujen käyttöjen ehdoista sekä korvauksista.