Perikunnille

Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Tekijänoikeus periytyy aivan kuten muukin omaisuus tekijän kuoltua. Oikeuksien periytymiseen sovelletaan avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia säännöksiä.

Tekijän kuoltua asiakkuussuhde jatkuu Teoston ja asiakkaan perillisten kesken, ellei asiakassopimusta irtisanota.

Avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta oikeudenomistajiksi tulleet eivät voi hakea Teoston jäsenyyttä. Jäsenyyden erottaa asiakkuudesta se, että jäsenet käyttävät yhdistyksessä päätösvaltaa. Tilitysten kannalta asialla ei ole merkitystä.

Miten tekijänoikeustulot maksetaan?
Musiikin esitys- ja tallennusoikeustulot voidaan maksaa tekijän kuoltua jakamattomalle kuolinpesälle tai osituksen ja perinnönjaon mukaisesti henkilökohtaisesti kullekin oikeudenomistajalle.

Jos olet perinyt tekijänoikeuksia musiikkiin, lue oheinen pdf-lomake. Siinä on mm. listattu tiedot ja dokumentit, joita sinun tulee toimittaa Teostoon sekä kirjattu tietoa verotukseen liittyvistä asioista.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet (pdf)

Lisätietoja saat palveluneuvojiltamme numerosta 010 808 118* tai sähköpostitse.

*Soittaminen 01080-palvelunumeroon maksaa kotimaan lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.