Radiotilitykset nopeutuvat

Aloitimme syksyllä 2016 projektin, jonka aikana Ylen ja kaupallisten radiokanavien esityskorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen nopeutetulla aikataululla toteutettava tilitys maksettiin syyskuussa 2016.

Kuva aukeaa suurempana, kun klikkaat sitä.

Radiokorvauksia tilitetään neljännesvuosittain, kolmen kuukauden radiokorvaukset kerrallaan. Aiemmin kaupallisilta radiokanavilta kerätyt korvaukset on tilitetty kaksi kertaa ja Ylen radiokanavien korvaukset kerran vuodessa.

Kun radiokorvauksia maksetaan yhä useammin, yksittäisessä tilityksessä maksettavien radiokorvausten määrät pienenevät, kun korvaukset jakaantuvat useampaan tilitykseen. Radioiden tilitettävä kokonaissumma pysyy siis samana, mutta sitä maksetaan oikeudenomistajille pienemmissä erissä kerrallaan.

Samalla kun radiokanavien tilityssykliä nopeutetaan, taustamusiikki irrotetaan omaksi tilitysalueekseen. Aiemmin taustamusiikista kerätyt korvaukset on tilitetty radio-, elävän musiikin ja tv-tilitysalueiden yhteydessä. Myös tämä näkyy radiokorvausten suuruudessa, kun aiemmin radiokorvauksina maksetusta tilityskokonaisuudesta vähennetään jatkossa taustamusiikin osuus. 

Jotta korvauksia voidaan tilittää aiempaa nopeammalla aikataululla, on entistä tärkeämpää, että uusista teoksista tehdään teosilmoitukset hyvissä ajoin, mieluiten heti teoksen valmistumisen jälkeen. Jos teosilmoitusta ei ole tehty ennen tilitystä, sille kohdistuvat radiokorvaukset siirtyvät seuraavaan tilitykseen.