Tapahtumalupa musiikinkäyttöön

Kenelle Tapahtumalupa on tarkoitettu?
Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa on tarkoitettu tapahtumajärjestäjälle - esimerkiksi yritykselle, yhteisölle, järjestölle tai yksityishenkilölle - joka järjestää konsertin, festivaalin, näytöksen, näyttelyn, messut tai muun tapahtuman, jossa soi musiikki.

Milloin Tapahtumalupa tarvitaan?
Tapahtumalupa tarvitaan, jos tapahtumassa esiintyy bändi, orkesteri tai artisti (elävää musiikkia) tai jos tapahtumassa soitetaan musiikkia cd- tai dvd-levyltä, digitaalisesta tiedostosta tai muulta tallenteelta (mekaaninen musiikki) tai tapahtumassa esitetään karaokea. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

Mistä ja milloin Tapahtumalupa haetaan, kuinka kauan se on voimassa?
Lupa haetaan Teoston verkkosivuilla olevasta sähköisessä palvelussa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Kun haet ja saat tapahtumaluvan, teet Teoston kanssa järjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevan jatkuvan sopimuksen. Sopimus on voimassa siihen saakka kunnes irtisanot sen eli sinulla on jatkuva musiikinkäyttölupa järjestämiisi tapahtumiin. Lupa siis haetaan vain kerran.

Mihin Tapahtumalupa oikeuttaa?
Lupa oikeuttaa seuraavat musiikinkäyttötavat:
- Elävän musiikin esittämisen (konsertti, festivaali, live-keikka)
- Mekaanisen tanssimusiikin ja karaoken esittämisen (dj-keikka, disko, karaoke, musiikkivideot)
- Elävän tai tallennetun taustamusiikin esittämisen tapahtumatilassa ennen varsinaista tapahtumaa tai sen väliajalla
- Äänitemusiikin esittämisen tapahtumassa
- Äänitemusiikin esittämisen tapahtumassa tausta- tai väliaikamusiikkina
- Äänitteiden tallentamisen tapahtumassa käytettäviksi
- Digitaalisesta lähteestä yksityiseen käyttöön tarkoitettujen äänitteiden käyttämisen tapahtumassa

Huomioithan kuitenkin, että lupa kattaa vain laillisista lähteistä (kuten lailliset latauskaupat) hankitun musiikin.

Mitä velvollisuuksia Tapahtumalupaan kuuluu?
Tapahtumalupaan kuuluvat luvan käyttötapakohtaiset sopimusehdot ja Teoston yleiset sopimusehdot. Ehdoissa määritellään tarkemmin luvan sisältö ja kattavuus sekä sen hinnoitteluun ja laskutukseen liittyvät periaatteet. Tapahtumalupaan kuuluu myös tapahtumajärjestäjän velvollisuus ilmoittaa Teostolle tietoja jokaisesta tapahtumasta, jonka hän järjestää. Teostolle ilmoitetaan tapahtuman perustiedot (tapahtumapäivä(t), tapahtuman nimi, järjestäjän tiedot jne.) ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli tapahtuman lipputulot tai yleisömäärä.

Miten Tapahtumaluvan hinta muodostuu ja mitä lupa maksaa?
Voimassa oleva Tapahtumalupa antaa sinulle jatkuvan oikeuden käyttää musiikkia järjestämissäsi tapahtumissa luvan sopimusehtojen mukaisesti. Kunkintapahtuman musiikinkäyttökorvauksen suuruus määritellään kuitenkin jokaiselle tapahtumalle erikseen. Korvauksen suuruus riippuu siitä, miten ja millaista musiikkia tapahtumassa käytetään sekä siitä, onko tarvittavat tiedot ilmoitettu Teostolle ajoissa. Kullakin musiikinkäyttötavalla on oma, erillinen hinnastonsa. Tapahtumajärjestäjä maksaa käyttökorvauksen vain siitä musiikinkäytöstä, mitä hänen järjestämässään tapahtumassa on.

Tapahtuman musiikinkäyttöluvan hintaan vaikuttaa
- tapahtuman tuotot (lipputulot ja/tai ohjelmalehtisten myyntitulot) tai  yleisömäärä
- miten ja millaista musiikkia on käytetty (live-keikka, dj-keikka, disko, karaoke, taustamusiikki jne.)
- onko tapahtumasta tarvittavat tiedot ilmoitettu ajoissa

Miten ja koska Tapahtumalupa maksetaan?
Musiikinkäyttökorvaukset laskutetaan noin kahden viikon välein. Laskut perustuvat tapahtumajärjestäjän ilmoittamiin tietoihin. Kun lupa on haettu ennen ensimmäistä sillä järjestettyä tapahtumaa ja luvalla järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitettu viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman järjestämisen jälkeen, musiikinkäyttökorvauksesta saa 3 % alennuksen. Jos tapahtuman tietoja ei ilmoiteta ajoissa, ilmoittamisesta lähetetään muistutusviesti. Jos tietoja ei ilmoiteta ollenkaan, musiikinkäyttökorvauksesta lähetetään arvioon perustuva lasku.

Tapahtumalupa on Teoston ja Gramexin yhteinen, mutta Teosto hoitaa luvan hakemiseen ja laskutukseen liittyvät käytännön asiat.