Tavoitteena EU:n luovan alan toimintaohjelma

Merkittävä osa Teoston edunvalvontatyöstä on kansainvälistä. Vahvan ja tekijänoikeuksia kunnioittavan luovan alan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää EU-tason poliittisia toimia sekä luovan alan toimintaohjelman rakentamista. Panostukset luovaan talouteen synnyttävät uutta kasvua ja työpaikkoja.

Teoston teemoja luovan alan toimintaohjelmaan:

  • Direktiivien tarkistukset eivät saa heikentää luovan työn tekijöiden oikeuksia.
  • Kestäviä digitaalista taloutta koskevia ratkaisuja on edistettävä.
  • On ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että uusia globaaleja digitaalialan toimijoita koskevat samat velvollisuudet ja velvoitteet kuin muitakin, ja että ne omalta osaltaan panostavat kulttuurin luomisen rahoittamiseen.
  • Taloudellinen selvitys on käynnistettävä Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen sekä digitaalisten sisämarkkinoiden välisestä riippuvuudesta.

Kansainvälisellä tasolla Teosto on mukana maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestön Cisacin sekä eurooppalaisia musiikin tekijänoikeusjärjestöjä kokoavan Gesacin toiminnassa.

Tutustu Teoston julkaisuun:
Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman (pdf)