Tekijänoikeus

Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta määrätä teoksensa käytöstä sekä oikeutta tulla mainituksi sen tekijänä.

Tekijänoikeus perustuu lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen. Tekijänoikeuden loukkaaminen on Suomen lain mukaan rangaistava teko.

Teoksia voivat olla esimerkiksi sävellys, kirja, lehti, taulu, piirros, tanssiesitys jne. Teos on luomistyön omaperäinen ja itsenäinen tulos, mutta laatuvaatimuksia ei ole. Tekijänoikeuslaki suojaa myös teoksen esityksiä, äänitallenteita, kuvatallenteita ja valokuvia.

Teoksella tulee olla muoto. Tekijänoikeussuojan ulkopuolella ovat idea, juoni, tieto, periaate ja käsite.

Taloudelliset ja moraaliset oikeudet
Tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat

  • kappaleiden valmistaminen (painaminen, monistaminen, kopioiminen, tallentaminen) ja
  • saattaminen yleisön saataviin (esittäminen ja näyttäminen, levittäminen ja välittäminen).

Moraalisia oikeuksia ovat

  • isyysoikeus (tekijän nimi on mainittava teoksen käyttämisen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti) sekä
  • respektioikeus (muilla ei ole lupaa muuttaa teosta taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla).

Hyvä puolueeton tietolähde tekijänoikeudesta on opetus- ja kulttuuriministeriön sivusto.

Teosto ja musiikin tekijänoikeudet
Teoksen käyttäminen – esimerkiksi sen kopiointi, jakelu, julkinen esittäminen tai tallentaminen levylle, videolle tai elokuvaan – edellyttää teoksen tekijän lupaa.

Teoksen julkista esittämistä on kaikki yksityisen perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella tapahtuva teoksen käyttö.

Teoksen käyttöluvalla on yleensä myös jokin hinta. Teoston toiminta-ajatus ja markkina-asema perustuu käyttölupien myyntiin ja käyttökorvausten keräämiseen musiikintekijöille ja kustantajille. 

Teosto tilittää suomalaisille tekijöille myös ulkomailla tapahtuneesta käytöstä tulevat korvaukset, jotka tuloutuvat Teoston sisarjärjestöiltä. Niiden ohella Teoston kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö Cisac sekä eurooppalainen Gesac.

Teosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tekijänoikeustoimikunnan jäsen.

Kotimaassa Teosto tekee yhteistyötä muiden oikeudenhaltijoiden kanssa Lyhty-projektissa ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksessa.

Suomen muut tekijänoikeusjärjestöt

Gramex
Kopiosto
Kuvasto
Sanasto
Tuotos

Lue myös: www.tekijanoikeus.fi