Teosten ilmoittaminen

Teosilmoituksen voi tehdä teoksen kustantaja tai teoksessa säveltäjän tai sanoittajan roolissa oleva tekijä. Pelkässä sovittajan tai kääntäjän roolissa ei ole mahdollista tehdä teosilmoituksia.

[Uutinen 2017]

Teosilmoittamisen sääntöjä muutettiin, koska saimme palautetta sekä musiikin tekijöiltä että kustantajilta luvattomien sovitusten, teosrekisteriin ilmoitettujen virheellisten sovitusosuuksien ja teosilmoitusten puutteellisten kustantajatietojen lisääntymisestä.

Jos olet tekemässä olemassa olevasta teoksesta uutta sovitusta tai käännöstä, pyydä sovitusluvan yhteydessä säveltäjää, sanoittajaa, kustantajaa tai perikuntaa tekemään uudesta versiosta myös teosilmoitus. Yhteystietoja saat tarvittaessa Teoston asiakaspalvelusta (omateosto@teosto.fi, 010 808 118).

Jos olet teoksessa sovittajan lisäksi esimerkiksi säveltäjän roolissa, voit tehdä teosilmoitukset itse. Vapaan teoksen sovituksista sovittaja voi itse tehdä teosilmoitukset. Tällöin Teoston ohjelmistoasiamies käsittelee teosilmoitukset ja niihin liittyvät materiaalit.