Teosto-palkinnon voittajan valintavaiheet

Teosto-palkinnon voittajan valinta etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:

  • yleisö ehdottaa musiikkiteoksia palkintoehdokkaaksi 8.1.-15.1.2018
  • esiraati valitsee laajasta ehdokasjoukosta (yleisöehdotukset mukaan lukien) varsinaiset ehdokkaat
  • esiraadin asettamat palkintoehdokkaat julkistetaan 15. helmikuuta 
  • Teosto-palkinnon varsinainen raati valitsee voittajan esiraadin ehdottamien teosten joukosta ja lopullinen tulos julkistetaan 26.4. 2018 

Yleisön antamat ehdotukset palkittavista teoksista toimitetaan musiikkialan asiantuntijoista koostuvan esiraadin pöydälle. Lisäksi kaikki esiraatiin kuuluvat henkilöt tuovat omia ehdotuksiaan muiden raatilaisten arvioitaviksi, ja esiraati tekee yhteisen ehdotuksen varsinaiselle palkintoraadille mahdollisista palkittavista teoksista.

Esiraadin ja myös varsinaisen raadin kokoonpanot julkistetaan helmikuussa palkintoehdokkaiden julkistuksen yhteydessä helmikuussa.