Teoston ja YouTuben sopimus – kysymyksiä ja vastauksia

Mitä Teoston ja YouTuben tekemä sopimus tarkoittaa käytännössä?

YouTube ja Teosto ovat tehneet lisensointisopimuksen. Sopimus kattaa Teoston edustaman, kotimaisen ja ulkomaisen repertoaarin videoissa, joita suoratoistetaan YouTube-palvelussa Suomen alueella. Sopimus hyödyttää musiikin tekijöitä ja kustantajia sekä koko YouTube-yhteisöä.

Sopimus uusittiin viimeksi helmikuussa 2018. 

Mitä sopimukseen sisältyy?

Yksittäisen tekijän korvauksen määrä riippuu musiikin käytöstä YouTubessa ja videoon myydyistä mainoksista tai/ja mahdollisesta musiikin käytöstä maksullisessa palvelussa. 

Sopimuksen ansiosta Teoston edustamat oikeudenomistajat saavat korvauksia, kun heidän musiikkiaan kuunnellaan YouTuben kautta Suomessa. Tuloa muodostuu, kun YouTuben kumppaniohjelmaan kuuluvissa videoissa esitetään mainoksia. Käytännössä Teoston oikeudenomistajat saavat korvauksia, kun YouTube saa luotua palvelullaan tuloa. 

Mitä musiikillisia oikeuksia sopimus koskee?

Sopimus koskee Teoston lisensoimaa suomalaista ja kansainvälistä repertoaaria. Toisin sanoen sopimus koskee Suomen YouTuben videoissa käytettyä, Teoston edustamaa repertoaaria. Tähän sisältyy laaja valikoima erilaisia tapoja käyttää musiikkia, kuten perinteinen audiovisuaalinen sisältö, musiikkivideot, live-streamit ja käyttäjien lataamat videot.

Miten Teosto voi tietää mitä musiikkia YouTubessa esitetään?

Sopimusaikana YouTube luovuttaa Teostolle musiikin käytöstä tietoa, jonka avulla Teosto kohdentaa korvaussummat oikeudenhaltijoille.

Mistä Teosto tietää, kenen videoissa on mainoksia, mitä on katsottu ja kuinka paljon? Miten varmistatte, että rahat menevät varmasti oikealle musiikintekijälle? 

Teoston ja Youtuben välinen sopimus edellyttää raportointia, joka sisältää oikeanlaiseen ja oikean suuruiseen tilitykseen tarvittavat tiedot. Tekijän kannattaa varmistaa, että kaikista teoksista on tehty teosilmoitukset, jotta korvauksia voidaan maksaa oikeille tahoille. Lue sivuiltamme siitä, miten YouTube tunnistaa, kenen musiikkia on soitettu ja miten musiikintekijä voi saada korvauksia: Oikeudet ja tulovirrat YouTubessa.

Voiko korvauksia saada takautuvasti?

Korvauksia ei voi saada takautuvasti. Sopimus on ollut voimassa 1.11.2013 alkaen.

Pitääkö teosten olla Teoston rekisterissä, jotta ne kerryttävät tuloa?

Jotta Teosto pystyy tilittämään korvaukset musiikin käytöstä, teosten pitää aina olla aina Teoston teostietokantaan ilmoitettuja.

Mikä on Teoston lisensointimalli ja -periaate online-palveluiden lisensointiin?
Online-palveluiden lisensoinnissa lähtökohtamme on, että mainosrahoitteisissa palveluissa tekijöiden ja kustantajien korvaukset perustuvat tiettyyn prosenttiosuuteen palveluun myydystä mainonnasta. Maksullisissa palveluissa tekijöiden ja kustantajien korvaukset perustuvat tiettyyn prosenttiosuuteen palvelun kuluttajamaksuista. Lisäksi katsomme, että palvelun on maksettava kohtuullinen minimikorvaus musiikin käytöstä.

Miten Teosto aikoo jatkossa varmistaa, että tekijöiden tulotaso säilyy kohtuullisena, kun musiikki siirtyy yhä vahvemmin online-palveluihin?
Tavoitteenamme on saada mahdollisimman paljon laillisia palveluita kuluttajien käyttöön ja varmistaa, että musiikintekijät ja -kustantajat saavat kohtuullisen korvauksen, kun heidän musiikkinsa soi online-palveluissa. Teostolla on valmius toimia ja neuvotella korvaustasoja myös uudelleen, jos vaikuttaa siltä, että markkinat muuttuvat ja korvaustasot jäävät kehityksestä jälkeen.

Aikooko Teosto tehdä jotain musiikintekijöiden korvaustason parantamiseksi?
Online-palvelut ovat muuttaneet musiikintekijän tulonmuodostusta ratkaisevasti, kun korvaukset muodostuvat pienistä rahavirroista. Lisäksi teosten ja niiden käytön tunnistaminen ja korvausten kohdentaminen ovat osoittautuneet online-palveluille haastaviksi. Kyse on toimialan laajemmasta kansainvälisestä murroksesta, joka ei liity ainoastaan Teostoon.   

Teoston tavoitteena on, että kun online-palveluiden merkitys musiikin kuluttamisessa kasvaa, myös musiikintekijät ja -kustantajat saavat palveluista suurempia korvauksia. Käymme aktiivisesti neuvotteluja palveluntarjoajien kanssa tilanteen parantamiseksi.

Ovatko muiden maiden keräämät online-korvaukset suurempia? Ovatko muut järjestöt tehneet parempia sopimuksia?
Teoston toimintaa sitoo kilpailuoikeus ja lisäksi sopimuksia sitovat salassapitoehdot, joten meillä ei ole tietoa, millaisia sopimuksia muut järjestöt tai toimijat ovat tehneet.

Miksi online-sopimuksissa on salassapitoehto (NDA)? Teosto on tekijöiden järjestö, sopimusehtojen pitäisi olla tekijöille läpinäkyviä.
Nykyinen sopimuskulttuuri liikemaailmassa, online-palvelut mukaan lukien, on sellainen, että salassapitosopimus useimmiten vaaditaan, kun sopimuksia tehdään. Online-palveluiden tarjoajat suojautuvat salassapitosopimuksilla kilpailijoitaan vastaan. Salassapitosopimus tarkoittaa sitä, että Teosto ei voi avata julkisesti tekemiensä sopimusten ehtoja tai tarkkaa sisältöä.