Videoiden lataaminen YouTubeen

Kuka tahansa voi ladata videosisältöä YouTubeen palvelun käyttöehtoja noudattaen. YouTube ei maksa korvausta videoiden käytöstä yksittäiselle lataajalle, vaikka videon yhteyteen olisi myyty mainoksia. Teoston asiakkaat saavat kuitenkin Teostolta korvauksia heidän musiikkinsa käytöstä YouTubessa (edellyttäen, että musiikki on tunnistettu), koska Teostolla on sopimus musiikin käytöstä YouTuben kanssa.

YouTuben kumppaniohjelmien avulla omia videosisältöjä voi kaupallistaa eli saada suoraan YouTubelta videoista korvauksia hyödyntämällä mainoksia tai saamalla tuloja palvelun mahdollisista maksullisista ominaisuuksista.

Ohessa on tietoa videoiden lataamisesta YouTubeen ja YouTuben kumppaniohjelmista.

Yksittäinen käyttäjä:

Yksittäinen käyttäjä on kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys, joka lataa videosisältöä YouTubeen. Yksittäinen käyttäjä voi ladata videoita satunnaisesti tai hän voi perustaa YouTube-kanavan.

Mikäli yksittäinen käyttäjä on yksityishenkilö, joka käyttää YouTubea vain omiin yksityisiin tarkoituksiinsa, Teoston edustamien musiikin tekijöiden oikeuksien osalta yksittäinen käyttäjä ei tarvitse lupaa (i) teosten synkronointiin eli äänen ja liikkuvan kuvan yhteen liittämiseen YouTube-videon valmistusvaiheessa, eikä (ii) videon lataamiseen YouTubeen tai sen yleisölle välittämiseen YouTubessa. Kaikki muut oikeudet YouTube-käyttöä varten yksittäisen käyttäjän on hankittava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

Mikäli yksittäinen käyttäjä on yksityishenkilö tai yritys, joka käyttää YouTubea kaupallisiin tarkoituksiin, Teoston edustamien musiikin tekijöiden oikeuksien osalta yksittäinen käyttäjä tarvitsee luvan teosten synkronointiin eli äänen ja liikkuvan kuvan yhteen liittämiseen YouTube-videon valmistusvaiheessa (lisätietoja: www.ncb.dk). Yksittäinen käyttäjä ei tarvitse Teoston edustamien musiikin tekijöiden oikeuksien osalta lupaa videon lataamiseen YouTubeen tai sen yleisölle välittämiseen YouTubessa. Kaikki muut oikeudet YouTube-käyttöä varten yksittäisen käyttäjän on hankittava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

Yksittäinen käyttäjä ei saa YouTubelta korvausta videonsa katselusta. Yksittäinen käyttäjä ei saa korvausta myöskään Teostolta (ellei hän ole Teoston asiakas eli musiikin tekijä).

YouTuben kumppaniohjelmat

YouTube Partner

Kenelle: Yksittäinen käyttäjä, joka lataa videosisältöä YouTubeen ja joka valitsee sisältönsä kaupallistamisen YouTubessa. Partnerilla on oltava kaikki oikeudet sisältöön, jonka Partner lataa YouTubeen. Esimerkiksi elokuvien tuotantoyhtiö voi olla Partner. Partnerin lataamissa videoissa voi olla musiikkia tai muuta ääntä.

Partner saa tuloja:

  • kun Partnerin videoihin on liitetty mainoksia.
  • kun Partnerin videosisältöä käytetään mahdollisissa YouTuben maksullisissa palveluissa.

Jos Partnerien lataamissa videoissa on musiikkia, jonka Content ID voi tunnistaa ja yhdistää Music Partnerin lataamaan tunnistetiedostoon, musiikin oikeudenhaltijat voivat saada korvauksia musiikin käyttämisestä näillä Partnerin lataamilla videoilla. Muussa tapauksessa Partnerien lataamissa videoissa mahdollisesti olevaa musiikkia ei tunnisteta. Tällöin myöskään Teosto ei tunnista näillä videoilla mahdollisesti olevaa musiikkia eli Teosto ei tilitä tuloja näistä videoista edustamilleen musiikin tekijöille.

YouTube Music Partner

Kenelle: Merkittäviä määriä musiikkisisältöä YouTubeen lataava levy-yhtiö tai aggregaattori (esim. Playground Music, Phonofile, Tunecore, Orchard, Believe Digital)

Music Partnerin lataama video on yleensä musiikkivideo tai tallenne keikalta. Music Partneriksi haetaan erikseen YouTubelta, pelkkä YouTube-kanavan avaaminen ei riitä. Yleensä Music Partner lataa musiikkia YouTubeen ammattimaisesti. Music Partner saa pääsyn YouTuben Content Management Systemiin, jossa Music Partner voi hallinnoida musiikkiin liittyviä oikeuksiaan.

Music Partner antaa musiikkikappaleen tekijätiedot YouTubelle ladatessaan musiikkia YouTubeen. Music Partner luo lataamaansa musiikkikappaleeseen tunnistetiedoston eli reference filen, joka on edellytys sille, että YouTuben sisällöntunnistusjärjestelmä Content ID voi tunnistaa kyseistä Music Partnerin musiikkikappaletta yksittäisten käyttäjien tai Partnerien lataamilta videoilta. Katso lisää reference filestä YouTuben verkkosivuilta.

Music Partner saa tuloja:

  • kun Music Partnerin videoihin on liitetty mainoksia.
  • kun Music Partnerin musiikkia on käytetty kenen tahansa videossa, jossa on mainontaa ja YouTuben Content ID tunnistaa musiikin.
  • kun Music Partnerin musiikkia käytetään mahdollisissa YouTuben maksullisissa palveluissa.

Teosto ei ole Music Partner, vaan Teostolla on erillinen sopimus YouTuben kanssa Teoston edustamien oikeuksien käytöstä YouTubessa. YouTube saa Music Partnerilta tekijätiedot, joiden pohjalta YouTube raportoi Teostolle teosten käytöstä YouTubessa.